Gå til innhold
Organisasjon

NITO Agder

NITO Agder er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.
NITO Agder.jpg
NITO Agder (fra venstre): Christer Andersen, Gerd Langmye (rådgiver), Alf Ørjan N. Grundesen, Bjørge Eikenes, Anne Lise Bech, Malini S. Espeland, Trond Arne Velund, Mette Sevaldson og Eirik Lundevold.

Avdelingsstyret i NITO Agder

Red Rock Marine AS
Leder i avdelingen 46807112
MacGregor Norway AS Avd Arendal
Nestleder i avd. 95218027
Sykehuspartner Avd Grimstad
Avdelingsstyremedlem 91374366
Sørlandet Sykehus Arendal
Avdelingsstyremedlem 45608476
Kristiansand kommune IT-Tjenesten
Avdelingsstyremedlem 95039889
Vennesla kommune
Avdelingsstyremedlem 98299744
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 94155745
NAV Kvinesdal
Avdelingsstyremedlem 90711334

Valgkomite NITO Agder

Skatteetaten Grimstad
Medlem komite/utvalg 90838428
Vennesla kommune
Medlem komite/utvalg 41556690
Grimstad kommune
Medlem komite/utvalg 90630808
MHWirth AS Avd Kristiansand
Medlem komite/utvalg 41424364

En felles NITO-avdeling i Agder

Årsmøtene for NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i 2019 å slå sammen de to Agder-avdelingene fra 1. januar 2020. Styret består av medlemmer fra begge de to tidligere avdelingene. 

Lokale fag- og interessegrupper

I tillegg til styret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: