Gå til innhold
Organisasjon

NITO Agder

NITO Agder er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Universitetet i Agder Campus Grimstad, Grimstad, 29. april 2023

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret april 2022.jpg

Avdelingsstyret fra venstre: Christer Andersen, Raymond Haugli, Alf Ørjan Nilsen Grundesen, Anne Lise Bech, Malini Sarah Espeland og Eirik Lundevold. 

Avdelingsstyret i NITO Agder

Tratec Solutions AS
Leder i avdelingen 46807112
MacGregor Norway AS Avd Arendal
Nestleder i avd. 95218027
Skatteetaten Grimstad
Avdelingsstyremedlem 94507518
Sykehuspartner Avd Grimstad
Avdelingsstyremedlem 91374366
Sørlandet Sykehus HF Arendal
Avdelingsstyremedlem 45608476
Hernis Scan Systems AS
Avdelingsstyremedlem 90825962
Vennesla kommune
Avdelingsstyremedlem 98299744

Valgkomite NITO Agder

Norsk Gjenvinning Norge AS Hovedkontor
Leder komite/utvalg 45671812
Nye Veier AS Avd Kristiansand (hovedkontor)
Medlem komite/utvalg 90165983
Skatteetaten Grimstad
Medlem komite/utvalg 41639808

En felles NITO-avdeling i Agder

Årsmøtene for NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i 2019 å slå sammen de to Agder-avdelingene fra 1. januar 2020. Styret består i dag av medlemmer fra begge de to tidligere avdelingene. 

Lokale fag- og interessegrupper

I tillegg til styret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: