Gå til innhold
Organisasjon

NITO Agder

NITO Agder er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Agder

Red Rock Marine AS
Leder i avdelingen 46807112
MacGregor Norway AS Avd Arendal
Nestleder i avd. 95218027
Sykehuspartner Avd Grimstad
Avdelingsstyremedlem 91374366
Sørlandet Sykehus HF Arendal
Avdelingsstyremedlem 45608476
Kristiansand kommune IT-Tjenesten
Avdelingsstyremedlem 95039889
Skatteetaten Grimstad
Avdelingsstyremedlem 41106392
Vennesla kommune
Avdelingsstyremedlem 98299744

Valgkomite NITO Agder

Grimstad kommune
Leder komite/utvalg 90630808
Skatteetaten Grimstad
Medlem komite/utvalg 90838428
MacGregor Norway AS Avd Kristiansand
Medlem komite/utvalg 41424364

En felles NITO-avdeling i Agder

Årsmøtene for NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i 2019 å slå sammen de to Agder-avdelingene fra 1. januar 2020. Styret består i dag av medlemmer fra begge de to tidligere avdelingene. 

Lokale fag- og interessegrupper

I tillegg til styret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: