Gå til innhold
Organisasjon

NITO Agder

NITO Agder er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret Agder 270419.jpg
Interimsstyret Agder (foran fra venstre): Kim Daniel Osmundsen, Malini S. Espeland, Anne Lise Bech, Trond Arne Velund, (bak fra venstre): Ingrid S. Konsmo, Bodil Helen Gjertsen, Mette Sevaldson, Esben Gundersen og Alf Ørjan N. Grundesen.

Avdelingsstyret i NITO Agder

Sørlandet Sykehus Kristiansand
Leder i avdelingen 94093210
Red Rock Marine AS
Nestleder i avd. 46807112
Sørlandet Sykehus Arendal
Avdelingsstyremedlem 45608476
Skatteetaten Grimstad
Avdelingsstyremedlem 90838428
MacGregor Norway AS Avd Arendal
Avdelingsstyremedlem 95218027
Vennesla kommune
Avdelingsstyremedlem 41556690
MHwirth AS Avd Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 41424364
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 94155745
NAV Flekkefjord
Avdelingsstyremedlem 90711334

Valgkomite NITO Agder

Agder Energi AS Avd Arendal
Leder komite/utvalg 99154940
MacGregor Norway AS Avd Kristiansand
Medlem komite/utvalg 97667336
Agder Energi Nett AS Avd Kristiansand
Medlem komite/utvalg 95059985

En NITO-avdeling i Agder fra 1.1.2020

Årsmøtene for NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 27. februar 2019 at de to avdelingene slås sammen til en avdeling fra 1.1.2020. Årsmøtene valgte et felles interimsstyre som har ansvar frem til det første ordinære styret velges i 2020.

Interimsstyret

Ledes av Esben Gundersen fra Aust-Agder, mens Malini S. Espeland fra Vest-Agder er nestleder. 

Lokale fag- og interessegrupper

I tillegg til interimsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: