NITOs avdelinger i Agder er sammenslått til en avdeling fra 1. januar 2020. Vi har fortsatt to aktive pensjonistutvalg som tilrettelegger aktiviteter i avdelingen. Alle medlemmer er velkommen til å delta på aktivitetene på kryss og tvers av de tidligere avdelingsgrensene. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill 

Utvalg øst

Leder: , 90671676
Sekretær: , 91886414
Medlemmer: Arvid Haukereid, Helge Aker og Egil Thor Nielsen

Utvalg vest

Leder: 90098747
Medlemmer: Ragnar Jopperud, Geir Lier og Arnt Olav Hansen

Kontaktperson i NITOs avdelingsstyre:

, 95218027

Om pensjonistaktiviteter i NITO Agder

NITO Agder pensjonistutvalg øst årsrapport for 2020.pdf

NITO Agder pensjonistutvalg vest årsrapport 2020 og planer for 2021.pdf

Retningslinjer for NITO Pensjonistene i Agder 

Rapport for 2019 og planer for aktiviteter 2020 - utvalg øst

Rapport for 2019 og planer for aktiviteter 2020 - utvalg vest

Få rabatt på Vitensenteret Sørlandet