Gå til innhold
NITO Agder

Pensjonistutvalgene i Agder

Alle NITO medlemmer som har forlatt det yrkesaktive arbeidsliv registreres i NITOs medlemssystem som pensjonist. NITO Pensjonistene betaler kun 10% av ordinær kontingent, årlig. Medlemmer over 82 år er fritatt for å betale kontingent.

NITOs avdelinger i Agder er sammenslått til en avdeling fra 1. januar 2020. Vi har fortsatt to aktive pensjonistutvalg som tilrettelegger aktiviteter i avdelingen. Alle medlemmer er velkommen til å delta på aktivitetene på kryss og tvers av de tidligere avdelingsgrensene. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill 

Utvalg øst

Leder: , 93042060
Sekretær: , 91886414
Medlemmer: Arvid Haukereid, Helge Aker og Egil Thor Nielsen

Utvalg vest

Leder: 90098747
Medlemmer: Geir Lier, Gunnar Sand, Åsulv Tofteland og Arnt Olav Hansen 

Kontaktperson i NITOs avdelingsstyre:

, 95218027

Om pensjonistaktiviteter i NITO Agder

Retningslinjer for NITO Pensjonistene i Agder 

Rapport for 2019 og planer for aktiviteter 2020 - utvalg øst

Rapport for 2019 og planer for aktiviteter 2020 - utvalg vest

Publisert: Sist oppdatert: