NITOs avdelinger i Agder er sammenslått til en avdeling fra 1. januar 2020. Vi har fortsatt to aktive pensjonistutvalg som tilrettelegger aktiviteter i avdelingen. Alle medlemmer er velkommen til å delta på aktivitetene på kryss og tvers av de tidligere avdelingsgrensene. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill 

Utvalg øst

Leder: , 90671676
Sekretær: , 91886414
Medlemmer: Arvid Haukereid, Helge Aker og Egil Thor Nielsen

Utvalg vest

Leder: 90098747
Medlemmer: Ragnar Jopperud, Geir Lier og Arnt Olav Hansen

Kontaktperson i NITOs avdelingsstyre:

, 95218027

Om pensjonistaktiviteter i NITO Agder

NITO Agder pensjonistutvalg øst årsrapport for 2020.pdf

NITO Agder pensjonistutvalg vest årsrapport 2020 og planer for 2021.pdf

Retningslinjer for pensjonistgruppen NITO Agder.pdf

Rapport for 2019 og planer for aktiviteter 2020 - utvalg øst

Rapport for 2019 og planer for aktiviteter 2020 - utvalg vest

Få rabatt på Vitensenteret Sørlandet