Gå til innhold
Organisasjon

NITO Aust-Agder

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Aust-Agder

Esben Gundersen
Leder i avdelingen 94093210
Sørlandet Sykehus Arendal
Avdelingsstyremedlem 45608476
Skatteetaten Grimstad
Avdelingsstyremedlem 90838428
MacGregor Norway AS Avd Arendal
Avdelingsstyremedlem 95218027
Grimstad kommune
Avdelingsstyremedlem 90630808

På vei til en NITO-avdeling i Agder fra 1.1.2020

Årsmøtene for NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 27. februar 2019 at de to avdelingene slås sammen til en avdeling fra 1.1.2020. Årsmøtene valgte et felles interimsstyre som har ansvar frem til det første ordinære styret velges i 2020. Da avdelingene formelt fortsatt er to avdelinger i 2019 er de valgte registrert med verv på sine respektive avdelinger.

Interimsstyret

Ledes av Esben Gundersen fra Aust-Agder, mens Malini S. Espeland fra Vest-Agder er nestleder. I tillegg til overnevnte representanter fra Aust-Agder består interimsstyret av: Ingrid S. Konsmo, Kim D. Osmundsen, Mette Sevaldson og Trond Arne Velund fra NITO Vest-Agder.

Lokale fag- og interessegrupper

I tillegg til interimsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: