Gå til innhold
Organisasjon

NITO Aust-Agder

NITO Aust-Agder er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret Agder 270419.jpg
Interimsstyret Agder (foran fra venstre): Kim Daniel Osmundsen, Malini S. Espeland, Anne Lise Bech, Trond Arne Velund, (bak fra venstre): Ingrid S. Konsmo, Bodil Helen Gjertsen, Mette Sevaldson, Esben Gundersen og Alf Ørjan N. Grundesen.

Avdelingsstyret i NITO Aust-Agder

Sørlandet Sykehus Kristiansand
Leder i avdelingen 94093210
Sørlandet Sykehus Arendal
Avdelingsstyremedlem 45608476
Skatteetaten Grimstad
Avdelingsstyremedlem 90838428
MacGregor Norway AS Avd Arendal
Avdelingsstyremedlem 95218027

Valgkomité NITO Aust-Agder

Agder Energi AS Avd Arendal
Leder komite/utvalg 99154940
Statens Vegvesen Aust-Agder
Medlem komite/utvalg 47687917

På vei til en NITO-avdeling i Agder fra 1.1.2020

Årsmøtene for NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 27. februar 2019 at de to avdelingene slås sammen til en avdeling fra 1.1.2020. Årsmøtene valgte et felles interimsstyre som har ansvar frem til det første ordinære styret velges i 2020. Da avdelingene formelt fortsatt er to avdelinger i 2019 er de valgte registrert med verv på sine respektive avdelinger.

Interimsstyret

Ledes av Esben Gundersen fra Aust-Agder, mens Malini S. Espeland fra Vest-Agder er nestleder. I tillegg til overnevnte representanter fra Aust-Agder består interimsstyret av: Ingrid S. Konsmo, Kim D. Osmundsen, Mette Sevaldson og Trond Arne Velund fra NITO Vest-Agder.

ValgkomitE Agder

Avdelingene har også valgt felles valgkomite. I tillegg til overnevnte representanter fra Aust-Agder består valgkomiteen av Liv Anne Andreassen og Kristine Mål Vestøl fra NITO Vest-Agder.

Lokale fag- og interessegrupper

I tillegg til interimsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: