Gå til innhold
Organisasjon

NITO Aust-Agder

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Aust-Agder

IKT Agder
Leder i avdelingen 90671676
Lillesand Kommune
Nestleder i avd. 46935461
Sørlandet Sykehus Arendal
Avdelingsstyremedlem 41512057
Agder Energi AS Avd Arendal
Avdelingsstyremedlem 99154940
Skatteetatens IT- og servicepartner Avd Grimstad
Avdelingsstyremedlem 90838428
Agder Energi Vannkraft AS Avd Arendal
Avdelingsstyremedlem 91597150
Arbeidstilsynet Sør-Norge Tilsynskontor Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 95286982

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: