Gå til innhold
Organisasjon

NITO Hordaland

NITO Hordaland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

avdelingsstyret i NITO Hordaland 2020.jpg
Frå venstre: Kristian Botnen, Guro Fjellhaug, Rune Mo, Elin H. Gullbrå, Roar Mathisen, Berit S. Sandven og Frode Prestegard.

Avdelingsstyret i NITO Hordaland

Munck Cranes AS
Leder i avdelingen 48189509
Universitetet i Bergen
Nestleder i avd. 95218147
Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus
Avdelingsstyremedlem 41853408
Dxc Technology Norge AS Avd Bergen
Avdelingsstyremedlem 91114447
Statens Vegvesen Divisjon Trafikant og Kjøretøy Voss trafikkstasjon
Avdelingsstyremedlem 48275486
Equinor ASA Avd kontor Bergen
Avdelingsstyremedlem 48192251
Teknisk Entreprenør Vest AS
Avdelingsstyremedlem 48129718

Valgkomite NITO Hordaland

Apply AS Avd Bergen
Leder komite/utvalg 41460473
Bergen kommune Bymiljøetaten
Medlem komite/utvalg 90554305
Telenor Norge AS Divisjon Technology Avd Bergen
Medlem komite/utvalg 48244418
Kongsberg Maritime AS Avd Godvik
Medlem komite/utvalg 95266390