Gå til innhold
Organisasjon

NITO Hordaland

NITO Hordaland er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Hordaland

Telenor Norge AS Avd Bergen
Leder i avdelingen 48244418
Apply AS Avd Bergen
Nestleder i avd. 41460473
Universitetet i Bergen
Avdelingsstyremedlem 95218147
Munck Cranes AS
Avdelingsstyremedlem 48189509
Bergen kommune Bymiljøetaten
Avdelingsstyremedlem 90554305
Dxc Technology Norge AS Avd Bergen
Avdelingsstyremedlem 91114447
Equinor ASA Bergen
Avdelingsstyremedlem 48192251

Valgkomite NITO Hordaland

DNB Bank ASA Avd Solheimsviken
Leder komite/utvalg 91604600
Bergen kommune Enhet For Digitale Driftstjenester
Medlem komite/utvalg 94502048
Siemens AS Avd Process Industies And Drives
Medlem komite/utvalg 48209908