Gå til innhold
Organisasjon

NITO Hordaland

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Hordaland

Telenor Norge AS Avd Bergen
Leder i avdelingen 48244418
Apply Sørco AS Avd. Bergen
Nestleder i avd. 41460473
Universitetet i Bergen
Avdelingsstyremedlem 95218147
Munck Cranes AS
Avdelingsstyremedlem 48189509
Bergen kommune Bymiljøetaten
Avdelingsstyremedlem 90554305
Dxc Technology Norge AS Avd Bergen
Avdelingsstyremedlem 91114447
Equinor ASA Bergen
Avdelingsstyremedlem 48192251