Navn Rolle Telefon
Leder 90023093
Medlem 92864997
Medlem 90073050
Medlem 95285024
Medlem 48057876

 

NITO Pensjonistene og medlemsfordeler

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt.