Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

Haugesund Politistasjon
Leder i avdelingen 99549432
Westcon Yards AS Avd Ølensvåg
Nestleder i avd. 97088180
Stord kommune
Avdelingsstyremedlem 48115037
Aibel As Avd Haugesund
Avdelingsstyremedlem 95471197
CGI Norge AS Avd Haugesund
Avdelingsstyremedlem 95720187
Etne kommune
Avdelingsstyremedlem 48062515
Kværner AS Lokasjon Stord
Avdelingsstyremedlem 94191494

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: