Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.


Styret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

SHNR.jpeg

Øverst f.v. Frode Helge Råen, Helge Breistrand, Endre Hope. Nede: Magne Ellefsen Nordtveit, Jorunn Bringeland Berge (avdelingsleiar) Agnes Synnøve Gjertsen og Einar Lokna.

Avdelingsstyret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Westcon Yards Ølen
Leder i avdelingen 97088180
Cegal AS Avd Karmøy
Nestleder i avd. 95720187
Aqua Knowledge AS
Avdelingsstyremedlem 95471197
Gassco AS
Avdelingsstyremedlem 92098171
Sveio kommune
Avdelingsstyremedlem 41686982
CGI Norge AS Avd Haugesund
Avdelingsstyremedlem 91146407
Leirvik AS
Avdelingsstyremedlem 98263419

Valgkomite NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Haugesund Politistasjon
Leder komite/utvalg 99549432
Ey Skye Consulting AS
Medlem komite/utvalg 97084649
Etne kommune
Medlem komite/utvalg 48062515

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: