Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

NITO Nord Rogaland og Sunnhordaland er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

NITO Nord-Rogaland Sunnhordland styre mai 2019.JPG
Styret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland: F.v. foran avdelingsleder Selma Elisabeth Næsse, nestleder Jorunn Bringeland Berge, Erling Storesund, Ingrid Sundal, Helge Breistrand. F.v. bak: Magne Ellefsen Nordtveit og Øyvind Agdestein.

Avdelingsstyret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Haugesund Politistasjon
Leder i avdelingen 99549432
Westcon Yards AS Avd Ølensvåg
Nestleder i avd. 97088180
Stord kommune
Avdelingsstyremedlem 48115037
Etne kommune
Avdelingsstyremedlem 48062515
Kværner AS Lokasjon Stord
Avdelingsstyremedlem 94191494

Valgkomite NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Leder komite/utvalg 91588191
Haugaland Brann og Redning IKS
Medlem komite/utvalg 45286592
Kværner AS Lokasjon Stord
Medlem komite/utvalg 92608708

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: