Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.


Styret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

SHNR.jpeg

Øverst f.v. Frode Helge Råen, Helge Breistrand, Endre Hope. Nede: Magne Ellefsen Nordtveit, Jorunn Bringeland Berge (avdelingsleiar) Agnes Synnøve Gjertsen og Einar Lokna.

Avdelingsstyret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Westcon Yards Ølen
Leder i avdelingen 97088180
Cegal AS Avd Karmøy
Nestleder i avd. 95720187
Equinor ASA Avd kontor Kårstø
Avdelingsstyremedlem 95471197
Gassco AS
Avdelingsstyremedlem 92098171
Karmøy kommune Teknisk Etat
Avdelingsstyremedlem 41686982
CGI Norge AS Avd Haugesund
Avdelingsstyremedlem 91146407
Leirvik AS
Avdelingsstyremedlem 98263419

Valgkomite NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Haugesund politistasjonsdistrikt
Leder komite/utvalg 99549432
Aker Solutions AS Lokasjon Stord Verft
Medlem komite/utvalg 90581580
Wärtsila Norway AS Avd Rubbestadneset
Medlem komite/utvalg 41163097

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: