Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

NITO Nord Rogaland og Sunnhordaland er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

NITO Nord-Rogaland Sunnhordland styre mai 2019.JPG
Styret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland: F.v. foran avdelingsleder Selma Elisabeth Næsse, nestleder Jorunn Bringeland Berge, Erling Storesund, Ingrid Sundal, Helge Breistrand. F.v. bak: Magne Ellefsen Nordtveit og Øyvind Agdestein.

Avdelingsstyret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Haugesund Politistasjon
Leder i avdelingen 99549432
Westcon Yards AS Avd Ølensvåg
Nestleder i avd. 97088180
Stord kommune
Avdelingsstyremedlem 48115037
Aibel AS Avd Haugesund
Avdelingsstyremedlem 95471197
CGI Norge AS Avd Haugesund
Avdelingsstyremedlem 95720187
Etne kommune
Avdelingsstyremedlem 48062515
Kværner AS Lokasjon Stord
Avdelingsstyremedlem 94191494

Valgkomité NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Leder komite/utvalg 91588191
Haugaland Brann og Redning IKS
Medlem komite/utvalg 45286592
Kværner AS Lokasjon Stord
Medlem komite/utvalg 92608708

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: