Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nord-Trøndelag

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Glasspaper Learning AS Avd. Trondheim, Trondheim, 3. juni 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Nord-Trøndelag

Avinor AS Trondheim Lufthavn
Leder i avdelingen 48161130
Sykehuset Levanger
Nestleder i avd. 48191909
Sykehuset Levanger
Avdelingsstyremedlem 48030235
Verdal kommune
Avdelingsstyremedlem 97787545
Kværner AS Lokasjon Verdal
Avdelingsstyremedlem 93022376

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: