Gå til innhold
Organisasjon

NITO Trøndelag nord

NITO Trøndelag nord er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Trøndelag nord

Verdal kommune
Leder i avdelingen 97787545
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
Nestleder i avd. 48191909
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
Avdelingsstyremedlem 48030235
Nte Holding AS Hovedkontor
Avdelingsstyremedlem 91310611
Kværner AS Lokasjon Verdal
Avdelingsstyremedlem 93022376

Valgkomite NITO Trøndelag nord

Trøndelag Fylkeskommune Avd Veg, Seksjon Drift og Vedlikehold
Leder komite/utvalg 95998235
Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag Avd. Levanger
Medlem komite/utvalg 98039608
Avinor AS Trondheim Lufthavn
Medlem komite/utvalg 48161130

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: