Gå til innhold
Organisasjon

NITO Trøndelag nord

NITO Trøndelag nord er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Trøndelag nord

Avinor AS Trondheim Lufthavn
Leder i avdelingen 48161130
Sykehuset Levanger
Nestleder i avd. 48191909
Sykehuset Levanger
Avdelingsstyremedlem 48030235
Verdal kommune
Avdelingsstyremedlem 97787545
Kværner AS Lokasjon Verdal
Avdelingsstyremedlem 93022376

Valgkomite NITO Trøndelag nord

Leder komite/utvalg 41640642
Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag Avd. Levanger
Medlem komite/utvalg 98039608
Trøndelag Fylkeskommune Avd Veg, Seksjon Drift og Vedlikehold
Medlem komite/utvalg 95998235

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: