Gå til innhold
Organisasjon

NITO Trøndelag nord

NITO Trøndelag nord er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Trøndelag nord

Verdal kommune
Leder i avdelingen 97787545
Nte Holding AS Hovedkontor
Nestleder i avd. 91310611
Franzefoss Minerals AS Avd Inderøy
Avdelingsstyremedlem 48030235
NTE Elektro AS Levanger Installasjon
Avdelingsstyremedlem 92262104
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
Avdelingsstyremedlem 48191909

Valgkomite NITO Trøndelag nord

Avinor AS Trondheim Lufthavn
Leder komite/utvalg 48161130
Aker Solutions AS Avd Verdal
Medlem komite/utvalg 93022376
Brannvesenet Midt IKS
Medlem komite/utvalg 92682099

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: