Gå til innhold
Engasjer deg - Årsmøte NITO Nordland
Årsmøte NITO Nordland
NITO Nordland

Vil du være med der avgjørelser tas?

NITO er en aktiv organisasjon med mange engasjerte tillitsvalgte, i bedrifts-, konsern- og etatsgrupper, i lokalavdelingene og i sentrale styrer, råd og komiteer. Tillitsvalgte kommer og går, og vi er avhengig av stadig fornying.

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og tar gjerne imot innspill på aktuelle kandidater til styret og eventuelle andre utvalg for kommende periode.

Hvem kan foreslås/velges?

  • Avdelingenes tillitsvalgte eller engasjerte medlemmer med yrkesaktivt medlemskap.
  • Det er ønskelig at alle tariffområder og begge kjønn er representert i styret.
  • I NITO ønsker vi også å rekruttere yngre medlemmer til verv i avdelingsstyrene.

Det er mulig å foreslå seg selv eller andre, uavhengig av om du/de jobber innenfor i Privat, Stat, Kommune, Spekter eller avtaleområde Energi. Valgkomiteen vil ta nærmere kontakt med de foreslåtte kandidatene.

Har du spørsmål om de ulike vervene er det bare å ta kontakt for nærmere informasjon og en prat. Ta gjerne kontakt med en av oss i valgkomiteen snarlig, så avtaler vi en samtale.

Valgkomite NITO Nordland

Sortland kommune
Leder komite/utvalg 90110731
Elkem ASA Avd Rana
Medlem komite/utvalg 41201030
UiT- Norges Arktiske Universitet Campus Narvik
Medlem komite/utvalg 92699327
Publisert: Sist oppdatert: