Gå til innhold
Organisasjon

NITO Østfold

NITO Østfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Høk kro og motell, Skjeberg, 6. desember 2022

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

StyretOstfold22.jpg

Avdelingsstyret: Kim Codiglia, Anton Raknes, Gro Gaarder og Joachim Sletvold. Foran: Erik Nilsen og Iren Wiig. Ikke på bilde: Nadia Bye.

Avdelingsstyret i NITO Østfold

Sykehuset Østfold HF Kalnes
Leder i avdelingen 41363323
Fredrikstad kommune
Nestleder i avd. 40019394
Technogarden Human Resources AS Avd Tønsberg
Avdelingsstyremedlem 45230840
Goodtech AS Avd Fredrikstad
Avdelingsstyremedlem 99167654
Indre Østfold kommune
Avdelingsstyremedlem 98211737
Moss kommune
Avdelingsstyremedlem 97969001
AFRY Consult AS Avd Sarpsborg
Avdelingsstyremedlem 95706436

Valgkomite NITO Østfold

Sykehuset Østfold HF Kalnes
Leder komite/utvalg 95095504
Fredrikstad kommune
Medlem komite/utvalg 40184052
Kronos Titan AS
Medlem komite/utvalg 47394366

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året:

Lokale medlemsgoder