Gå til innhold
Organisasjon

NITO Østfold

NITO Østfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Fredrikstad biljardklubb, Fredrikstad, 28. oktober 2021

Tæps, Fredrikstad, 3. november 2021

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Styret-NITO-Ostfold-2021.jpgAvdelingsstyret i NITO Østfold. Fra venstre: Nestleder Thomas Setalo, Gro Gaarder, leder Iren Wiig, Kim Codiglia, Erik Nilsen, Nadia Bye og Joachim Sletvold.

Avdelingsstyret i NITO Østfold

Sykehuset Østfold HF Kalnes
Leder i avdelingen 41363323
Borregaard AS
Nestleder i avd. 41226077
Nett-Tjenester AS
Avdelingsstyremedlem 45230840
Goodtech AS Avd Fredrikstad
Avdelingsstyremedlem 99167654
Indre Østfold kommune
Avdelingsstyremedlem 98211737
Moss kommune
Avdelingsstyremedlem 97969001
Fredrikstad kommune
Avdelingsstyremedlem 40019394

Valgkomite NITO Østfold

Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad
Leder komite/utvalg 90183246
Moss kommune
Medlem komite/utvalg 90246898
Sykehuset Østfold HF Kalnes
Medlem komite/utvalg 95095504

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: