Gå til innhold
Organisasjon

NITO Østfold

NITO Østfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Styret-Ostfold-150620.jpgAvdelingsstyret i NITO Østfold. Bak fra venstre: Tom Engler, Bjørn Nyhus, Knut Frammarsvik. Foran fra venstre: Nestleder Iren Wiig, leder Beate Andersen, Gro Gaarder. Innfelt: Thomas Setalo.

Avdelingsstyret i NITO Østfold

Fredrikstad kommune
Leder i avdelingen 40184052
Sykehuset Østfold Kalnes
Nestleder i avd. 41363323
Norske Skog Saugbrugs AS
Avdelingsstyremedlem 47394366
Våler kommune
Avdelingsstyremedlem 40010141
Indre Østfold kommune
Avdelingsstyremedlem 98211737
Drivhuset Østfold AS
Avdelingsstyremedlem 91174569
Fresenius Kabi Norge AS Avd Produksjon
Avdelingsstyremedlem 41226077

Valgkomite NITO Østfold

Fagskolen i Østfold
Leder komite/utvalg 90183246
Moss kommune
Medlem komite/utvalg 90246898
Norske Skog Saugbrugs AS
Medlem komite/utvalg 41518433

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: