Gå til innhold
Organisasjon

NITO Østfold

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Høgskolen I Østfold (HiØ) Fredrikstad, Kråkerøy, 8. mai 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Østfold

Fredrikstad kommune
Leder i avdelingen 40184052
Sykehuset Østfold HF Kalnes - Somatikk
Nestleder i avd. 41363323
Institutt for Energiteknikk Avd Halden
Avdelingsstyremedlem 95877616
Norske Skog Saugbrugs AS
Avdelingsstyremedlem 47394366
Våler kommune
Avdelingsstyremedlem 40010141
Drivhuset Østfold AS
Avdelingsstyremedlem 91174569

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: