Gå til innhold
Organisasjon

NITO Østfold

NITO Østfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Høgskolen I Østfold (HiØ) Fredrikstad, Kråkerøy, 20. april 2020

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Østfold styre NITO 2019.JPGAvdelingsstyret i NITO Østfold. Bak fra venstre: Bjørn Nyhus, Terje Bodal, Tom Engler, Knut Frammarsvik. Foran fra venstre: Nestleder Iren Wiig, leder Beate Andersen, Lene Korneliussen.

Avdelingsstyret i NITO Østfold

Fredrikstad kommune
Leder i avdelingen 40184052
Sykehuset Østfold Kalnes
Nestleder i avd. 41363323
Institutt for Energiteknikk Avd Halden
Avdelingsstyremedlem 95877616
Norske Skog Saugbrugs AS
Avdelingsstyremedlem 47394366
Våler kommune
Avdelingsstyremedlem 40010141
Kongsberg Maritime AS Bekkajordet
Avdelingsstyremedlem 92245768
Drivhuset Østfold AS
Avdelingsstyremedlem 91174569

Valgkomite NITO Østfold

Fagskolen i Østfold
Leder komite/utvalg 90183246
Moss kommune
Medlem komite/utvalg 90246898
Norske Skog Saugbrugs AS
Medlem komite/utvalg 41518433

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: