Gå til innhold
Organisasjon

NITO Rogaland

NITO Rogaland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

imageihoyn.png
Oppe fra venstre: Siri Sægrov Eiane, Sarah Gjerde Myhre, Sigve Eikeland. Nede fra venstre: Per Jotun, Wenche Haaverstein, Arnfinn Stensø. Ikke tilstede: Karen Faa

Avdelingsstyret i NITO Rogaland

Gjesdal kommune
Leder i avdelingen 46425774
Wood Group Norway AS Avd Sola
Nestleder i avd. 91757129
Aker Solutions AS Avd Stavanger
Avdelingsstyremedlem 90618458
Sandnes kommune
Avdelingsstyremedlem 99561111
Universitetet i Stavanger
Avdelingsstyremedlem 99710347
Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus
Avdelingsstyremedlem 92884764
Aker Solutions AS Avd Stavanger
Avdelingsstyremedlem 47257819

Valgkomite NITO Rogaland

Sandnes kommune
Leder komite/utvalg 45441994
Mde Group AS
Medlem komite/utvalg 45876025
Statsforvaltaren i Rogaland
Medlem komite/utvalg 47638390