Gå til innhold
Organisasjon

NITO Rogaland

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Rogaland Teater AS, Stavanger, 7. mai 2019

Rogaland Teater AS, Stavanger, 5. juni 2019

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

rogaland styret 2019.JPG
Styret i Rogaland, fra venstre: Sarah Gjerde Myhre, Per Jotun, Wenche Haaverstein, Susanne Øye, Siri Sægrov Eiane, Arnfinn Stensø og Karen Faa.

Avdelingsstyret i NITO Rogaland

Gjesdal kommune
Leder i avdelingen 46425774
Wood Group Norway AS Avd Sola
Nestleder i avd. 91757129
Sandnes kommune
Avdelingsstyremedlem 99561111
Universitetet i Stavanger
Avdelingsstyremedlem 99710347
Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus
Avdelingsstyremedlem 92884764
Aker Solutions AS Avd Stavanger
Avdelingsstyremedlem 47257819
Halliburton AS
Avdelingsstyremedlem 93008475