Gå til innhold
Organisasjon

NITO Rogaland

NITO Rogaland er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Stavanger Forum AS, Stavanger, 20. januar 2020

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

rogaland styret 2019.JPG
Styret i Rogaland, fra venstre: Sarah Gjerde Myhre, Per Jotun, Wenche Haaverstein, Susanne Øye, Siri Sægrov Eiane, Arnfinn Stensø og Karen Faa.

Avdelingsstyret i NITO Rogaland

Gjesdal kommune
Leder i avdelingen 46425774
Wood Group Norway AS Avd Sola
Nestleder i avd. 91757129
Sandnes kommune
Avdelingsstyremedlem 99561111
Universitetet i Stavanger
Avdelingsstyremedlem 99710347
Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus
Avdelingsstyremedlem 92884764
Aker Solutions AS Avd Stavanger
Avdelingsstyremedlem 47257819
Halliburton AS Avd Sola
Avdelingsstyremedlem 93008475

Valgkomite NITO Rogaland

Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus
Leder komite/utvalg 41333916
MDE Norway AS
Medlem komite/utvalg 45876025
Sandnes kommune
Medlem komite/utvalg 45441994