NITO Rogaland Lederforum
Leder
46425774
93008475
48299996

Har du innspill til tema vi bør ta opp? .

Invitasjon til møtene går til alle NITO medlemmer i Rogaland. Meld din interesse for ytterligere informasjon.

Følg med på e-post og kalenderen for å se kommende aktiviteter. Det legges opp til to-fire møter årlig.

Les mer om NITO Lederforum

NITO Lederforum setter opp en del kurs tilpasset deg som leder.  Følg med på kalender under for full oversikt: