Gå til innhold
Organisasjon

NITO Sogn og Fjordane

NITO Sogn og Fjordane er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

sogn og fjordane avdelingsstyret 2019.JPG
Avdelingsstyret NITO Sogn og Fjordane, fra venstre: Vidar Myre, Irmelin Systad Vold, Robert Einemo, Lars Inge Eikefjord og Jan Einan.

Avdelingsstyret i NITO Sogn og Fjordane

Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk
Leder i avdelingen 91806658
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Nestleder i avd. 90604535
Skiakernett AS
Avdelingsstyremedlem 91844496
Tata Consultancy Services Limited
Avdelingsstyremedlem 95139404
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Avdelingsstyremedlem 47850416

Valgkomite NITO Sogn og Fjordane

Leder komite/utvalg 97515676
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Medlem komite/utvalg 91548398
Statens Vegvesen Divisjon Trafikant og Kjøretøy Nordfjordeid trafikkstasjon
Medlem komite/utvalg 90693036

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: