Gå til innhold
Organisasjon

NITO Sogn og Fjordane

NITO Sogn og Fjordane er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

styret i sogn og fjordane.png
Fra venstre: Lars-Inge Eikefjord, Jorunn Reisæter, Vidar Myre, Jan Einan og Steffen Solheim Svarthumle

Avdelingsstyret i NITO Sogn og Fjordane

Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk
Leder i avdelingen 91806658
Tata Consultancy Services Limited
Nestleder i avd. 95139404
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Avdelingsstyremedlem 90604535
Kinn kommune
Avdelingsstyremedlem 95878005
Brødrene Aa AS
Avdelingsstyremedlem 95552312

Valgkomite NITO Sogn og Fjordane

Sogndal Vidaregåande Skule
Leder komite/utvalg 90969486
NorSea Logistics AS Avd Florø
Medlem komite/utvalg 90641032
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Medlem komite/utvalg 47850416

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: