Gå til innhold
Organisasjon

NITO Sogn og Fjordane

NITO Sogn og Fjordane er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

sogn og fjordane avdelingsstyret 2019.JPG
Avdelingsstyret NITO Sogn og Fjordane, fra venstre: Vidar Myre, Irmelin Systad Vold, Robert Einemo, Lars Inge Eikefjord og Jan Einan.

Avdelingsstyret i NITO Sogn og Fjordane

Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk
Leder i avdelingen 91806658
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Nestleder i avd. 90604535
Statens Vegvesen Divisjon Transport og Samfunn Nordfjordeid
Avdelingsstyremedlem 95191784
Tata Consultancy Services Limited
Avdelingsstyremedlem 95139404
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Avdelingsstyremedlem 47850416

Valgkomite NITO Sogn og Fjordane

Sogndal Vidaregåande Skule
Leder komite/utvalg 90969486
Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus
Medlem komite/utvalg 91548398
Statens Vegvesen Divisjon Trafikant og Kjøretøy Nordfjordeid trafikkstasjon
Medlem komite/utvalg 90693036

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: