Gå til innhold
Organisasjon

NITO Sogn og Fjordane

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Sogn og Fjordane

Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk
Leder i avdelingen 91806658
Førde Sentralsjukehus
Nestleder i avd. 90604535
Lærdal kommune
Avdelingsstyremedlem 91844496
Tata Consultancy Services Limited
Avdelingsstyremedlem 95139404
Førde Sentralsjukehus
Avdelingsstyremedlem 47850416

Valgkomité NITO Sogn og Fjordane

Sogndal Vidaregåande Skule
Leder komite/utvalg 90969486
Flora kommune
Medlem komite/utvalg 90098955
Førde kommune
Medlem komite/utvalg 48126210

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: