Gå til innhold
Organisasjon

NITO Sør-Trøndelag

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Sør-Trøndelag

NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Leder i avdelingen 97638541
Siemens AS Avd Process Industries And Drives
Nestleder i avd. 41525631
Åfjord kommune
Avdelingsstyremedlem 99506770
Trondheim kommune
Avdelingsstyremedlem 97015860
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, avtale- og eiendomsstyring, Trøndelag
Avdelingsstyremedlem 93483983
Sintef Byggforsk Avd Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95799941
Statens Vegvesen Region Vegavdeling Sør -Trøndelag
Avdelingsstyremedlem 48018173

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: