Gå til innhold
Organisasjon

NITO Trøndelag sør

NITO Trøndelag sør er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

NTNU Gløshaugen, Trondheim, 10. oktober 2023

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Trøndelag sør

Resman AS
Leder i avdelingen 97570797
Trondheim kommune
Nestleder i avd. 97015860
St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim
Avdelingsstyremedlem 90738900
Geomatikk AS Avd Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95032828
Avdelingsstyremedlem 93483983
Melhus kommune
Avdelingsstyremedlem 92098207
Oceaneering Asset Integrity AS Avd Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95878016

Valgkomite NITO Trøndelag sør

Sintef Community Avd Trondheim
Leder komite/utvalg 95799941
Aker Solutions AS Avd Ranheimsvegen Trondheim
Medlem komite/utvalg 41542726
Norsk Helsenett SF Divisjon Applikasjons- og Plattformtjenester Trondheim
Medlem komite/utvalg 48025882

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: