Gå til innhold
Organisasjon

NITO Sør-Trøndelag

NITO Sør-Trøndelag er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Sør-Trøndelag

NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Leder i avdelingen 97638541
Siemens AS Avd Process Industries And Drives
Nestleder i avd. 41525631
Trondheim kommune
Avdelingsstyremedlem 97015860
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, avtale- og eiendomsstyring, Trøndelag
Avdelingsstyremedlem 93483983
Sintef Community Avd Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95799941
Force Technology Norway AS Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95878016
Resman AS
Avdelingsstyremedlem 97570797

Valgkomite NITO Sør-Trøndelag

NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Leder komite/utvalg 95289444
NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Medlem komite/utvalg 91897002
Trøndelag Fylkeskommune Avd Veg, Seksjon Vegforvaltning
Medlem komite/utvalg 48018173

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: