Gå til innhold
Organisasjon

NITO Trøndelag sør

NITO Trøndelag sør er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Trøndelag sør

NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Leder i avdelingen 97638541
Resman AS
Nestleder i avd. 97570797
Trondheim kommune
Avdelingsstyremedlem 97015860
Signicat AS
Avdelingsstyremedlem 95032828
Forsvarsbygg Ressurssenter Trøndelag
Avdelingsstyremedlem 93483983
St. Olavs Hospital HF
Avdelingsstyremedlem 47804629
Force Technology Norway AS Trondheim
Avdelingsstyremedlem 95878016

Valgkomite NITO Trøndelag sør

NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Leder komite/utvalg 91897002
Siemens Energy AS Avd OMC Trondheim
Medlem komite/utvalg 41525631
Trøndelag Fylkeskommune Avd Veg, Seksjon Vegforvaltning
Medlem komite/utvalg 48018173

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: