Gå til innhold
Organisasjon

NITO Telemark

NITO Telemark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Microsoft Teams, Norge, 16. januar 2024

Microsoft Teams, Norge, 23. januar 2024

Microsoft Teams, Norge, 25. januar 2024

Microsoft Teams, Norge, 6. februar 2024

Microsoft Teams, Norge, 13. februar 2024

Microsoft Teams, Norge, 20. februar 2024

Microsoft Teams, Norge, 29. februar 2024

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Telemark

Herøya Nett AS
Leder i avdelingen 91562734
Sykehuset Telemark HF Skien
Nestleder i avd. 41320870
Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS Avd Porsgrunn
Avdelingsstyremedlem 98633701
Avdelingsstyremedlem 45887584
Statens Vegvesen Divisjon IT Skien
Avdelingsstyremedlem 92248755
Vestfold og Telemark Fylkeskommune Avd Skien
Avdelingsstyremedlem 41286232
Porsgrunn kommune
Avdelingsstyremedlem 98210008

Valgkomite NITO Telemark

Fagskolen Vestfold og Telemark Avd Porsgrunn
Leder komite/utvalg 95754771
Universitetet i Sørøst-Norge Campus Porsgrunn
Medlem komite/utvalg 48242134
Vestfold og Telemark Fylkeskommune Avd Skien Samferdsel, miljø og mobilitet
Medlem komite/utvalg 98810365