Gå til innhold
Organisasjon

NITO Telemark

NITO Telemark er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Telemark

Herøya Nett AS
Leder i avdelingen 91562734
Universitetet i Sørøst-Norge Campus Porsgrunn
Nestleder i avd. 48242134
Fagskolen Telemark
Avdelingsstyremedlem 99016336
7ocean People AS
Avdelingsstyremedlem 98633701
Porsgrunn Kommune
Avdelingsstyremedlem 98210008
RT Development AS
Avdelingsstyremedlem 91711325
ABB AS Ep Skien - Syd
Avdelingsstyremedlem 95963450

Valgkomité NITO Telemark

Equinor ASA Porsgrunn
Leder komite/utvalg 95841395
Statens Vegvesen Telemark
Medlem komite/utvalg 98810365
Porsgrunn Kommune
Medlem komite/utvalg 97164363