Gå til innhold
Organisasjon

NITO Telemark

NITO Telemark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Telemark

Herøya Nett AS
Leder i avdelingen 91562734
Universitetet i Sørøst-Norge Campus Porsgrunn
Nestleder i avd. 48242134
Fagskolen Vestfold og Telemark Avd Porsgrunn
Avdelingsstyremedlem 99016336
Msg Production AS
Avdelingsstyremedlem 98633701
Porsgrunn Kommune
Avdelingsstyremedlem 98210008
RT Development AS
Avdelingsstyremedlem 91711325
ABB Electrification Norway AS Avd Skien
Avdelingsstyremedlem 95963450

Valgkomite NITO Telemark

Equinor ASA TNE RD Forskningssenter
Leder komite/utvalg 95841395
Fagskolen Vestfold og Telemark Avd Porsgrunn
Medlem komite/utvalg 95754771
Vestfold og Telemark Fylkeskommune Samferdsel, Miljø og Mobilitet Avd Drift og Vedlikehold
Medlem komite/utvalg 98810365