Gå til innhold
Organisasjon

NITO Telemark

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Telemark

Herøya Nett AS
Leder i avdelingen 91562734
Universitetet i Sørøst-Norge Campus Porsgrunn
Nestleder i avd. 48242134
Fagskolen Telemark
Avdelingsstyremedlem 99016336
7ocean People AS
Avdelingsstyremedlem 98633701
Porsgrunn Kommune
Avdelingsstyremedlem 98210008
RT Development AS
Avdelingsstyremedlem 91711325
ABB AS Ep Skien - Syd
Avdelingsstyremedlem 95963450