Gå til innhold
Engasjer deg - Årsmøte NITO Telemark.
Årsmøte NITO Telemark
NITO Telemark

Brenner du for NITO?

NITO er en aktiv organisasjon med mange engasjerte tillitsvalgte, i bedrifts-, konsern- og etatsgrupper, i lokalavdelingene og i sentrale styrer, råd og komiteer. Tillitsvalgte kommer og går, og vi er avhengig av stadig fornying.

NITO Telemark avholder årsmøte 19. mars 2019

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og ønsker nå innspill til kandidater til styret og eventuelle andre utvalg for kommende periode. Om du ikke kan/vil stille som kandidat til et styreverv så har avdelingen også andre utvalg som det kan være interessant å engasjerer seg i.

Vi ser etter medlemmer som har lyst til å bidra, i avdelingsstyret eller i andre utvalg. Oppgavene er mangfoldige og byr på spennende utviklingsmuligheter i et sammensatt, engasjert og trivelig team.

Styret og tariffutvalgene består av representanter fra ulike tariffområder. Det er mulig å foreslå seg selv eller andre, uavhengig av om du/de jobber innenfor i Privat, Stat, Kommune, Spekter eller avtaleområde Energi. Valgkomiteen vil ta nærmere kontakt med de foreslåtte kandidatene.

Har du spørsmål om de ulike vervene er det bare å ta kontakt for nærmere informasjon og en prat.

Valgkomiteen oppfordrer medlemmer i avdelingen til å sende inn forslag snarest.

for valgkomiteen
Tore Amund Fredriksen, leder

Publisert: Sist oppdatert: