Gå til innhold
NITO Telemark

Brenner du for NITO?

NITO er en aktiv organisasjon med mange engasjerte tillitsvalgte på ulike nivå, - i bedrifts-, konsern- og etatsgrupper, i lokalavdelingene og i sentrale styrer, råd og komiteer. Tillitsvalgte kommer og går, og vi er avhengig av stadig fornying.

NITO Telemark gjennomfører sitt årsmøte 15. mars 2017.

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid, og ønsker nå innspill til kandidater til styret og eventuelle andre utvalg for perioden 2017-2019. Det skal i år velges nestleder og 2 styremedlemmer.

Vi ser etter medlemmer som har lyst til å engasjere seg, i avdelingsstyret eller i ett av de lokale avtaleutvalgene. Oppgavene er mangfoldige og byr på mange utviklingsmuligheter i et sammensatt, arbeidsomt og trivelig team.

Om du ikke kan / vil stille som kandidat til et styreverv så søker vi også kandidater til tillitsverv i de lokale avtaleutvalgene (LAU) og NITO Ung. Så her er det flere muligheter.

Styret og avtaleutvalgene består av representanter fra ulike avtaleområder. Og det er mulig å foreslå, seg selv eller andre, uavhengig av om du/de jobber innenfor i Privat, Stat, Kommune, Spekter eller avtaleområde Energi. Valgkomiteen vil ta nærmere kontakt med de foreslåtte kandidatene.

Har du spørsmål om de ulike vervene er det bare å ta kontakt med oss for nærmere informasjon og en prat.

Valgkomiteen ber om tilbakemelding / forslag snarest og senest 8. februar.

For Valgkomiteen
Tore Amund Fredriksen

Publisert: Sist oppdatert: