Gå til innhold
Organisasjon

NITO Vest-Agder

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Vest-Agder

MacGregor Norway AS Avd Kristiansand
Leder i avdelingen 46807112
GE Healthcare AS Avd Lindesnes
Nestleder i avd. 46627582
Vennesla kommune
Avdelingsstyremedlem 41556690
MacGregor Norway AS Avd Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 41424364
Songdalen kommune
Avdelingsstyremedlem 92277008
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 94155745
NAV Flekkefjord
Avdelingsstyremedlem 90711334

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: