Gå til innhold
Organisasjon

NITO Vest-Agder

NITO Vest-Agder er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret Agder 270419.jpgInterimsstyret Agder (foran fra venstre): Kim Daniel Osmundsen, Malini S. Espeland, Anne Lise Bech, Trond Arne Velund, (bak fra venstre): Ingrid S. Konsmo, Bodil Helen Gjertsen, Mette Sevaldson, Esben Gundersen og Alf Ørjan N. Grundesen. Ranjith Molegoda var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Avdelingsstyret i NITO Vest-Agder

Red Rock Marine AS
Leder i avdelingen 46807112
Vennesla kommune
Avdelingsstyremedlem 41556690
MHwirth AS Avd Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 41424364
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Avdelingsstyremedlem 94155745
NAV Flekkefjord
Avdelingsstyremedlem 90711334

Valgkomité NITO Vest-Agder

MacGregor Norway AS Avd Kristiansand
Medlem komite/utvalg 97667336
Agder Energi Nett AS Avd Kristiansand
Medlem komite/utvalg 95059985

På vei til en NITO-avdeling i Agder fra 1.1.2020

Årsmøtene for NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 27. februar 2019 at de to avdelingene slås sammen til en avdeling fra 1.1.2020. Årsmøtene valgte et felles interimsstyre som har ansvar frem til det første ordinære styret velges i 2020. Da avdelingene formelt fortsatt er to avdelinger i 2019 er de valgte registrert med verv på sine respektive avdelinger.

Interimsstyret

Ledes av Esben Gundersen fra Aust-Agder, mens Malini S. Espeland fra Vest-Agder er nestleder. I tillegg til overnevnte representanter fra Vest-Agder består interimsstyret av: Alf Ørjan Grundesen, Anne Lise Bech, Bodil H. Gjertsen og Ranjith Molegoda fra NITO Aust-Agder.

Valgkomité Agder

Avdelingene har også valgt felles valgkomité. I tillegg til overnevnte representanter fra Vest-Agder består valgkomiteen av Oddvar Emil Berli og Jan Husdal fra NITO Aust-Agder.

Lokale fag- og interessegrupper 

I tillegg til interimsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: