Gå til innhold
NITO Vest-Agder

Pensjonistutvalget Vest-Agder

Alle NITO medlemmer som har forlatt det yrkesaktive arbeidsliv registreres i NITOs medlemssystem som pensjonist. NITO Pensjonistene betaler kun 10% av ordinær kontingent, årlig. Medlemmer over 82 år er fritatt for å betale kontingent.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill:

Pensjonistutvalget  
Leder:

90578798
Utvalgsmedlemmer:  
Geir Lier  
Gunnar Sand  
Johan Svensson  
Åsulv Tofteland  
Avdelingsstyremedlem med spesielt ansvar for pensjonistaktivitet:  
41424364

Høst-aktiviteter - 2019 for pensjonistene, invitert av pensjonistutvalget i NITO Vest- Agder.pdf

Referat fra årsmøte 2019 NITO Pensjonistene, Vest-Agder.pdf

Årsmelding 2018 NITO Pensjonistene, Vest-Agder.pdf

Retningslinjer for pensjonistgruppene Aust-Agder og Vest-Agder

Referat fra årsmøte 2018 NITO Pensjonistene, Vest-Agder

Andre arrangementer i regi av pensjonistutvalget

Publisert: Sist oppdatert: