Gå til innhold
Organisasjon

NITO Vestfold

NITO Vestfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

avdelingsstyret Vestfold juni 2019.jpeg
Fra venstre: Patrick Gudmundsen, Lilja S. Høiback, Gro Hege H. Gustavsen, Erik A. Fredheim, Arne Nymoen og Thomas Marthinsen.

Avdelingsstyret i NITO Vestfold

Asplan Viak AS Avd Tønsberg
Leder i avdelingen 92224390
Universitetet i Sørøst-Norge Campus Vestfold
Nestleder i avd. 93254743
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
Avdelingsstyremedlem 41105341
Jotun A/S Avd Gimle
Avdelingsstyremedlem 93875694
Gudmundsens Ingeniørbyrå AS
Avdelingsstyremedlem 40609559
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
Avdelingsstyremedlem 94162153
Kongsberg Maritime AS Avd Bekkajordet Horten
Avdelingsstyremedlem 92245768

Valgkomite NITO Vestfold

Jotron AS
Leder komite/utvalg 98269846
Jotun A/S Avd Vindal
Medlem komite/utvalg 90885255
Norautron AS
Medlem komite/utvalg 95051721
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
Medlem komite/utvalg 41859486