Gå til innhold
Organisasjon

NITO Vestfold

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Universitetet i Sørøst-Norge Campus Vestfold, Borre, 2. mai 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Vestfold

Asplan Viak AS Avd Tønsberg
Leder i avdelingen 92224390
Universitetet i Sørøst-Norge Campus Vestfold
Nestleder i avd. 93254743
Wood Group Norway AS Avd Sandefjord
Avdelingsstyremedlem 92265695
Gudmundsens Ingeniørbyrå AS
Avdelingsstyremedlem 40609559
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
Avdelingsstyremedlem 41859486
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
Avdelingsstyremedlem 94162153
Tønsberg Kommune
Avdelingsstyremedlem 41506901