Gå til innhold
NITO Vestfold

Lederforum Vestfold

Lederforum er en møteplass og et sted for nettverksbygging for de av våre medlemmer som har kommet i lederstillinger. Dette er etter hvert mange, og det er ingen grunn til å melde seg ut av NITO av den grunn.

Har du innspill til tema vi bør ta opp er du velkommen til å ta kontakt med oss. 
Kontaktperson:  92265695

Invitasjon til møtene går til alle medlemmer, da det vil være vanskelig å ha full oversikt over hvem som er ledere, og hvilke temaer som er aktuelle for de respektive. Vi har også et samarbeid med NITO Buskerud og NITO Telemark der det kan være aktuelt å invitere medlemmer også fra disse avdelingene. Følg med på e-post og kalenderen for å se kommende aktiviteter. Det legges opp til to-fire møter årlig.

Les mer om NITO Lederforum

Publisert: Sist oppdatert: