Gå til innhold
Organisasjon

NITO Oslo og Akershus

NITO Oslo og Akershus er en av 20 lokalavdelinger, og den største i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Bedriftsgrupper

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

NITO Møtesenter, Oslo, 19. september 2019

OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo, 10. oktober 2019

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Oslo-Akerhus-avdelingsstyre-2019-webversjon.JPG
Avdelingsstyret i Oslo og Akershus, (fra venstre): Jonathan Faundez, Patrick Mostad, Randi Kristiansen, Steven Feltham, Thomas Rasmussen, Signe Marie Holter og Kjartan Kvassnes

Avdelingsstyret i NITO Oslo og Akershus

Avinor AS Stor Oslo
Leder i avdelingen 90745357
Nokia Solutions And Networks Norge AS Avd Bærum
Nestleder i avd. 92440997
OUS Klinikk for Laboratoriemedisin Avd For Medisinsk Biokjemi RAD
Avdelingsstyremedlem 97643705
Folkehelseinstituttet
Avdelingsstyremedlem 91815306
DNB Bank ASA Avd Bjørvika
Avdelingsstyremedlem 99208271
Cisco Systems Norway AS
Avdelingsstyremedlem 91897284
Bærum kommune
Avdelingsstyremedlem 41108708

Valgkomité NITO Oslo og Akershus

Telenor Norge AS Avd Fornebu
Leder komite/utvalg 91649354
Ski kommune
Medlem komite/utvalg 41452922
OUS Klinikk for Laboratoriemedisin Avd For Farmakologi UL
Medlem komite/utvalg 99609264
Forsvarets Forskningsinstitutt
Medlem komite/utvalg 91399946

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året:

Lokale nettverk