Gå til innhold
Organisasjon

NITO Oslo og Akershus

NITO Oslo og Akershus er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Bedriftsgrupper

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Oslo-Akerhus-avdelingsstyre-2019-webversjon.JPG
Avdelingsstyret i Oslo og Akershus, (fra venstre): Jonathan Faundez, Patrick Mostad, Randi Kristiansen, Steven Feltham, Thomas Rasmussen, Signe Marie Holter og Kjartan Kvassnes

Avdelingsstyret i NITO Oslo og Akershus

Avinor AS Hovedkontoret
Leder i avdelingen 90745357
Thales Norway AS Avd Oslo
Nestleder i avd. 92440997
Bane NOR Drift og teknologi, Teknisk, Signal
Avdelingsstyremedlem 90165007
Folkehelseinstituttet Avd Oslo
Avdelingsstyremedlem 91815306
Scandicert As
Avdelingsstyremedlem 99208271
Cisco Systems Norway AS
Avdelingsstyremedlem 91897284
Bærum kommune
Avdelingsstyremedlem 41108708

Valgkomite NITO Oslo og Akershus

Telenor Infra AS Avd Fornebu
Leder komite/utvalg 91649354
Nordre Follo kommune
Medlem komite/utvalg 41452922
Akershus Universitetssykehus HF Ahus Nordbyhagen
Medlem komite/utvalg 99609264
Forsvarets Forskningsinstitutt
Medlem komite/utvalg 91399946