Gå til innhold
Organisasjon

NITO Oslo og Akershus

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Follobanen infosenter, Oslo, 24. januar 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Oslo og Akershus

Avinor AS Stor Oslo
Leder i avdelingen 90745357
Nokia Solutions And Networks Norge AS Avd Bærum
Nestleder i avd. 92440997
OUS Klinikk for Laboratoriemedisin Avd For Medisinsk Biokjemi RAD
Avdelingsstyremedlem 97643705
Nagravision AS
Avdelingsstyremedlem 90875067
Folkehelseinstituttet
Avdelingsstyremedlem 91815306
Bærum kommune
Avdelingsstyremedlem 41108708
Sopra Steria AS Avd Oslo
Avdelingsstyremedlem 95937023

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året:

Lokale nettverk