Gå til innhold
Oslo Opera (Photo by Helge Høifødt - Wikimedia commons)
NITO Oslo og Akershus

Lokale avtaleutvalg (LAU) Oslo og Akershus

Avtaleutvalgene ivaretar bedriftsgruppenes og de enkeltstående medlemmenes interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Avtaleutvalgene våre er en ressurs og lyttepost for medlemmene i lønns- og avtalespørsmål, og arrangerer kurs og konferanser for å holde tillitsvalgte oppdatert.

I Oslo og Akershus har vi fire avtaleutvalg; privat, kommune, stat og spekter. Dette er dine ombudsmenn. Utvalgene består av flinke lokale tillitsvalgte. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill:

Lokalt avtaleutvalg - Privat 
Leder:

Sopria Steria AS
95937023
Nestleder:

Comptel Communications AS
41370442

Conax AS
90875067

Datametrix AS
91897284

Evry AS
90039390
Suppleanter:

Aker Solutions as Avd. Eng Fornebu
74074441

Telenor Norge
95129678
Lokalt avtaleutvalg - Kommune (Opdat. 2018)
Leder:

Bærum kommune
41108708
Nestleder:Oslo kommune 93009178

Akershus fylkeskommune
92047686

Oslo kommune
98295423

Ski kommune
41452922

Sørum kommune
99566796
Vara  
Oslo kommune  93093979

Ski kommune
90910919
Lokalt avtaleutvalg - Stat (opdat. 2018)
Leder:

Nasjonalt folkehelseinstitutt
91815306
Nestleder:

Forsvarets logistikkorganisasjon/ Systemstyringsavdelingen
92886514

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
99208271

Mattilsynet HK Oslo
94840044
Statens vegvesen, Region Øst 93228309
Vara:

Veterinærinstituttet
 

Forsvarets forskningsinstitutt
 
Lokalt avtaleutvalt - Spekter
Leder:

Avinor AS
90745357
Nestleder

OUS HF
97643705

OUS HF Radiumhospitalet
Montebello
99351110

OUS HF
99609264

Med-Lab AS
41902755
Suppleanter:  

AS Med-Lab
45882558

OUS HF Aker
99513081

 

 

Publisert: Sist oppdatert: