Gå til innhold
NITO pensjonistenes utvalg; Einar Skillebekk, Marit Gro Tronerud og Rolf Hauge
NITO pensjonistenes utvalg; Rolf Hauge, Marit Gro Tronerud og Einar Skillebekk
NITO Oslo og Akershus

NITO Pensjonistene

NITO Pensjonistene er et viktig nettverk for mange medlemmer som har sluttet i arbeidslivet. NITO Pensjonistene arrangerer temamøter, turer og omvisninger for alle medlemmer, men spesielt for de som definerer seg som pensjonist.

 NITO Pensjonistene   Telefon
  Leder 91827650
  Medlem 92050595
Medlem 93416422

NITO Pensjonistene og medlemsfordeler

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt. 

Publisert: Sist oppdatert: