Gå til innhold
NITO er støttespiller av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
NITO er støttespiller av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 (Foto: Colourbox)
NITO Oslo og Akershus

NITO Klima og miljø

Ingeniører sitter på nøkkelen til det grønne skiftet. I NITOs avdeling Oslo og Akershus er det et eget fagnettverk som jobber med faglige og politiske problemstillinger rundt miljø og klima. Nettverksgruppen er åpen for alle som ønsker å sette fokus på hvordan teknologi kan anvendes for å løse klima- og miljøutfordringer.

Meld deg inn i fagnettverket (krever innlogging)

For å begrense klimaendringene må hele samfunnet omstille seg til et lavutslippssamfunn som tar hensyn til miljø og ressursbruk.

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Oslo-Radhus-NT-01737_1024 MH.jpg

EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi vi kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by.

Søkerbyene konkurrerte i tolv kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående.

NITO Oslo og Akershus var offisiell samarbeidspartner til Oslo kommune i 2019 som miljøhovedstad. Lokalavdelingen hadde et bredt program for å spre kunnskap og engasjement rundt teknologi, klima, miljø og ingeniøryrket.

Nettverket er en arena for faglig utvikling, påvirkning, kompetanseheving og nettverksbygging. Gruppen arrangerer temamøter om blant annet:

  • Miljøutfordringer
  • Sirkulær økonomi
  • Energieffektivisering
  • Fornybar energi
  • Omstilling til lavutslippssamfunn

Vi vil ikke klare å løse klimautfordringene uten ingeniører. Målet for gruppen er å bidra til å skape innovasjonskapasitet til det grønne skiftet.

NITO Klima og Miljø - utvalg Kontakt
41452922
 
 
 
 
 
 

Parisavtalen, som trådte i kraft i 2016, er en rettslig bindende avtale med mål om å redusere klimagassutslipp og holde den globale temperaturstigningen godt under to grader. Norge har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990.

Les mer om NITOs politikk på energi, klima og miljø.

Lyst til å være med i et fagutvalg?

Fagutvalgene gir innspill i utviklingen av faglige tilbud og fagpolitiske saker. Fagutvalget er tilknyttet et spesifikt fagnettverk og er viktige stemmer for denne gruppen medlemmer.

Bli med å bidra!