Gå til innhold
Organisasjon

Lokale og/eller regionale Tariffutvalg

Utvalgene er en ressurs og lyttepost for tillitsvalgte og medlemmer i lønns- og avtalespørsmål, og har blant annet ansvar for å arrangere lokale/regionale tariffkonferanser. Utvalgene bistår bedriftsgrupper og enkeltstående medlemmer etter behov.

Hovedstyret  vedtok i mai 2017 å omdøpe de sentrale forhandlingsutvalgene og de lokale avtaleutvalgene slik at disse nå har fått nye betegnelser. Lokale - og eller regionale avtaleutvalg betegnes heretter tariffutvalg, og navngis på følgende måte NITO "avdelingsnavn" Privat, NITO "avdelingsnavn" Kommune osv. eller ev. NITO "region" Kommune der det er regionale utvalg. For områder der det ikke er opprettet lokale utvalg, har styret ansvar for å ivareta medlemmenes interesser.

NITO Privat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 95059985
Buskerud 91801407
Finnmark 98288042
Hedmark 41633881
Hordaland 41460473
Møre og Romsdal 91544965
Nordland 41677826
Nord Rogaland og Sunnhordland 95052389
Nord-Trøndelag 93022376
Oppland 40647255
Oslo og Akershus 95937023
Rogaland 91757129
Sogn og Fjordane 91806658
Sør-Trøndelag 41525631
Telemark 91562734
Troms 95888002
Vest-Agder 95059985
Vestfold 97118830
Østfold 45212133
NITO Kommune - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 46935461
Buskerud 91880104
Finnmark   48257481
Hedmark 92417480
Hordaland 99725706
Møre og Romsdal 95869146
Nord Rogaland og Sunnhordland 48062515
Nordland 48114407
Nord-Trøndelag 97787545
Oppland 90781019
Oslo og Akershus 41108708
Rogaland 46425774
Sogn og Fjordane 90969486
Sør-Trøndelag 90582937
Telemark 94800099
Troms 90690366
Vest-Agder 46935461
Vestfold 91589066
Østfold 98211737
NITO Stat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 95286982
Buskerud 91780341
Finnmark  
Hedmark 91518317
Møre og Romsdal 41666699
Nordland 92699327
Nord Rogaland og Sunnhordland 99549432
Oppland 46879115
Oslo og Akershus   91815306
Rogaland 98000018
Sogn og Fjordane 95191828
Sør-Trøndelag    
Telemark   48242134
Troms   90175410
Vest-Agder   95286982
Vestfold   93254743
NITO Spekter - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 41512057
Finnmark 93668175
Hedmark 91702439
Hordaland 40242778
Møre og Romsdal 92490658
Nordland 92084047
Nord-Trøndelag 48191909
Oppland 92642520
Oslo og Akershus 97643705
Sogn og Fjordane 98470682
Sør-Trøndelag 95081137
Telemark 99257359
Troms 98412312
Vest-Agder 94155745
Vestfold 94162153
NITO KS Energi - ledere lokale/regionale utvalg
Møre og Romsdal 90893288
Oppland 99287119
Sogn og Fjordane 95253921
Sør-Trøndelag 99506770
Publisert: Sist oppdatert: