Gå til innhold
Organisasjon

Lokale og/eller regionale tariffutvalg

Utvalgene er en ressurs og lyttepost for tillitsvalgte og medlemmer i lønns- og avtalespørsmål, og har blant annet ansvar for å arrangere lokale/regionale tariffkonferanser. Utvalgene bistår bedriftsgrupper og enkeltstående medlemmer etter behov.

Utvalgenes oppgaver er nærmere omtalt i Vedtekter for NITOs avdelinger og håndbok for arbeid i NITOs lokale avdelinger.

NITO Privat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 95218027
Buskerud 91801407
Finnmark 98288042
Hedmark 92028248
Hordaland 41460473
Møre og Romsdal 91544965
Nordland 41677826
Nord Rogaland og Sunnhordland 95720187
Nord-Trøndelag 93022376
Oppland 92220971
Oslo og Akershus 95937023
Rogaland 91757129
Sogn og Fjordane 91806658
Sør-Trøndelag 41525631
Telemark 91562734
Troms 95888002
Vest-Agder 95218027
Vestfold 97118830
Østfold 45212133
NITO Kommune - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 90630808
Buskerud 91880104
Finnmark   48257481
Hedmark    
Hordaland 94502048
Møre og Romsdal 95869146
Nord Rogaland og Sunnhordland 48062515
Nordland 48114407
Nord-Trøndelag 97787545
Oppland 90781019
Oslo og Akershus 41108708
Rogaland 46425774
Sogn og Fjordane 41530130
Sør-Trøndelag 90582937
Telemark 98210008
Troms 92401765
Vest-Agder 90630808
Vestfold 91589066
Østfold 98211737
NITO Stat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 90838428
Buskerud 91780341
Finnmark  
Hedmark 91518317
Møre og Romsdal 48058252
  92699327
Nord Rogaland og Sunnhordland 99549432
Nord-Trøndelag  95998235
Oppland 46879115
Oslo og Akershus   91815306
Rogaland 48214970
Sogn og Fjordane    90693036
Sør-Trøndelag    
Telemark   48242134
Troms   91384898
Vest-Agder   90838428
Vestfold   93254743
NITO Spekter - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 45608476
Finnmark 93668175
Hedmark 91702439
Hordaland 40242778
Møre og Romsdal 99634376
Nordland 90074588
Nord-Trøndelag 48191909
Oppland 92642520
Oslo og Akershus 97643705
Rogaland 92884764
Sogn og Fjordane    
Sør-Trøndelag 95081137
Telemark 99257359
Troms 99159682
Vest-Agder 94155745
Vestfold 94162153
NITO KS Energi - ledere lokale/regionale utvalg
Møre og Romsdal 41520050
Oppland 99287119
Sogn og Fjordane    
Sør-Trøndelag 99506770

NITOS Sentrale tariffutvalg

Publisert: Sist oppdatert: