Gå til innhold
Organisasjon

Lokale og/eller regionale tariffutvalg

Utvalgene er en ressurs og lyttepost for tillitsvalgte og medlemmer i lønns- og avtalespørsmål, og har blant annet ansvar for å arrangere lokale/regionale tariffkonferanser. Utvalgene bistår bedriftsgrupper og enkeltstående medlemmer etter behov.

Utvalgenes oppgaver er nærmere omtalt i Vedtekter for NITOs avdelinger og håndbok for arbeid i NITOs lokale avdelinger.

 

NITO Privat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 95218027
Buskerud 91801407
Finnmark 90104558
Hedmark 92028248
Hordaland 91604600
Møre og Romsdal 91544965
Nordland 95252840
Nord Rogaland og Sunnhordland 95720187
Nord-Trøndelag 93022376
Oppland 95917977
Oslo og Akershus 91897284
Rogaland 91757129
Sogn og Fjordane 91806658
Sør-Trøndelag 41525631
Telemark 91562734
Troms 95888002
Vest-Agder 95218027
Vestfold 92265695
Østfold 92080160
NITO Kommune - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 41556690
Buskerud 91880104
Finnmark 91373487
Hedmark 45022297
Hordaland 94502048
Møre og Romsdal 95869146
Nord Rogaland og Sunnhordland 48062515
Nordland 48114407
Nord-Trøndelag 97787545
Oppland 90781019
Oslo og Akershus 41108708
Rogaland 99561111
Sogn og Fjordane 41530130
Sør-Trøndelag 90582937
Telemark 98210008
Troms 92401765
Vest-Agder 41556690
Vestfold 92224390
Østfold 98211737
NITO Stat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 90838428
Buskerud 91780341
Finnmark 40557360
Hedmark 91518317
Møre og Romsdal 48058252
Nordland 48272520
Nord Rogaland og Sunnhordland 99549432
Nord-Trøndelag  95998235
Oppland ">Kjell Øverjordet 97542824
Oslo og Akershus 91815306
Rogaland 48214970
Sogn og Fjordane 90098955
Sør-Trøndelag    
Telemark   48242134
Troms   91384898
Vest-Agder   90838428
Vestfold   93254743
Østfold 98484548
NITO Spekter - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 45608476
Finnmark    
Hedmark 91702439
Hordaland 40242778
Møre og Romsdal 99634376
Nordland 90074588
Nord-Trøndelag 48191909
Oppland 99124024
Oslo og Akershus 97643705
Rogaland 92884764
Sogn og Fjordane 90604535
Sør-Trøndelag 95081137
Telemark 99257359
Troms 99159682
Vest-Agder 94155745
Vestfold 94162153
Østfold 41363323
NITO KS Energi - ledere lokale/regionale utvalg
Møre og Romsdal 41520050
Oppland 99287119
Sogn og Fjordane    
Sør-Trøndelag 99506770

NITOS Sentrale tariffutvalg

Publisert: Sist oppdatert: