Gå til innhold
Organisasjon

Lokale og/eller regionale tariffutvalg

Utvalgene er en ressurs og lyttepost for tillitsvalgte og medlemmer i lønns- og avtalespørsmål, og har blant annet ansvar for å arrangere lokale/regionale tariffkonferanser. Utvalgene bistår bedriftsgrupper og enkeltstående medlemmer etter behov.

Utvalgenes oppgaver er nærmere omtalt i Vedtekter for NITOs avdelinger og håndbok for arbeid i NITOs lokale avdelinger.

 

NITO Privat - ledere lokale/regionale utvalg
Agder 95218027
Buskerud 91801407
Finnmark 90104558
Hedmark 92028248
Hordaland 48189509
Møre og Romsdal 91544965
Nordland 95252840
Nord Rogaland og Sunnhordland 95720187
Trøndelag nord 93022376
Oppland 95917977
Oslo og Akershus 91897284
Rogaland 91757129
Sogn og Fjordane 91806658
Trøndelag sør 41525631
Telemark 91562734
Troms 95888002
Vestfold 92265695
Østfold 92080160
NITO Kommune - ledere lokale/regionale utvalg
Agder 98299744
Buskerud 91880104
Finnmark 93224924
Hedmark 95065059
Hordaland 94502048
Møre og Romsdal 99773370
Nord Rogaland og Sunnhordland 48062515
Nordland 97080412
Trøndelag nord 97787545
Oppland 90781019
Oslo og Akershus 41108708
Rogaland 99561111
Sogn og Fjordane 41530130
Trøndelag sør 90582937
Telemark 98210008
Troms 92401765
Vestfold 92224390
Østfold 98211737
NITO Stat - ledere lokale/regionale utvalg
Agder    
Buskerud 91780341
Finnmark 40557360
Hedmark 91518317
Møre og Romsdal 48058252
Nordland 48272520
Nord Rogaland og Sunnhordland 99549432
Trøndelag nord 95998235
Oppland 97542824
Oslo og Akershus 91815306
Rogaland 48214970
Sogn og Fjordane 91003036
Trøndelag sør    
Telemark   48242134
Troms   91384898
Vestfold   93254743
Østfold 98484548
NITO Spekter - ledere lokale/regionale utvalg
Agder 45608476
Finnmark    
Hedmark 91702439
Hordaland 40242778
Møre og Romsdal 99634376
Nordland 90074588
Trøndelag nord 48191909
Oppland 99124024
Oslo og Akershus 97643705
Rogaland 92884764
Sogn og Fjordane 90604535
Trøndelag sør 95081137
Telemark 99257359
Troms 99159682
Vestfold 94162153
Østfold 41363323
NITO KS Energi - ledere lokale/regionale utvalg
Møre og Romsdal 41520050
Oppland 99287119
Sogn og Fjordane    
Trøndelag sør 99506770

NITOS Sentrale tariffutvalg

Publisert: Sist oppdatert: