Gå til innhold
Organisasjon

Lokale og/eller regionale Tariffutvalg

Utvalgene er en ressurs og lyttepost for tillitsvalgte og medlemmer i lønns- og avtalespørsmål, og har blant annet ansvar for å arrangere lokale/regionale tariffkonferanser. Utvalgene bistår bedriftsgrupper og enkeltstående medlemmer etter behov.

Hovedstyret  vedtok i mai 2017 å omdøpe de sentrale forhandlingsutvalgene og de lokale avtaleutvalgene slik at disse nå har fått nye betegnelser. Lokale - og eller regionale avtaleutvalg betegnes heretter tariffutvalg, og navngis på følgende måte NITO "avdelingsnavn" Privat, NITO "avdelingsnavn" Kommune osv. eller ev. NITO "region" Kommune der det er regionale utvalg. For områder der det ikke er opprettet lokale utvalg, har styret ansvar for å ivareta medlemmenes interesser.

NITO Privat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 90630808
Buskerud 91801407
Finnmark 98288042
Hedmark 41633881
Hordaland 41460473
Møre og Romsdal 91544965
Nordland 41677826
Nord Rogaland og Sunnhordland 95720187
Nord-Trøndelag 93022376
Oppland 92220971
Oslo og Akershus 95937023
Rogaland 91757129
Sogn og Fjordane 91806658
Sør-Trøndelag 41525631
Telemark 91562734
Troms 95888002
Vest-Agder 90630808
Vestfold 97118830
Østfold 45212133
NITO Kommune - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 41556690
Buskerud 91880104
Finnmark   48257481
Hedmark 92417480
Hordaland 94502048
Møre og Romsdal 95869146
Nord Rogaland og Sunnhordland 48062515
Nordland 48114407
Nord-Trøndelag 97787545
Oppland 90781019
Oslo og Akershus 41108708
Rogaland 46425774
Sogn og Fjordane 41530130
Sør-Trøndelag 90582937
Telemark 98210008
Troms 92401765
Vest-Agder 41556690
Vestfold 91589066
Østfold 98211737
NITO Stat - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 90838428
Buskerud 91780341
Finnmark  
Hedmark 91518317
Møre og Romsdal 41666699
Nordland 92699327
Nord Rogaland og Sunnhordland 99549432
Nord-Trøndelag  95998235
Oppland 46879115
Oslo og Akershus   91815306
Rogaland 98000018
Sogn og Fjordane    90693036
Sør-Trøndelag    
Telemark   48242134
Troms   91384898
Vest-Agder   90838428
Vestfold   93254743
NITO Spekter - ledere lokale/regionale utvalg
Aust-Agder 45608476
Finnmark 93668175
Hedmark 91702439
Hordaland 40242778
Møre og Romsdal 92490658
Nordland 90074588
Nord-Trøndelag 48191909
Oppland 92642520
Oslo og Akershus 97643705
Rogaland 92884764
Sogn og Fjordane    
Sør-Trøndelag 95081137
Telemark 99257359
Troms 99159682
Vest-Agder 94155745
Vestfold 94162153
NITO KS Energi - ledere lokale/regionale utvalg
Møre og Romsdal 90893288
Oppland 99287119
Sogn og Fjordane    
Sør-Trøndelag 99506770

NITOS Sentrale tariffutvalg

Publisert: Sist oppdatert: