Gå til innhold
Johanne Helene Størkersen på NITO Kongressen 2018.
Johanne Helene Størkersen på NITO Kongressen 2018.
Organisasjon

- Ingeniører og teknologer vil forme framtida

- I det digitale skifte er ingeniører og teknologer viktige. Jeg tror de vil bli enda mer etterspurte som arbeidskraft i tiden framover, sier Johanne Helene Størkersen.

Johanne Helene Størkersen er gjenvalgt i NITOs hovedstyre.

Størkersen bor i Tromsø og jobber som prosjektleder på IT-avdelingen ved Universitetet i Tromsø.

Størkersen har vært leder av NITOs bedriftsgruppe på Universitetet i Tromsø. Hun har sittet i forhandlingsutvalget i NITO Stat, og vært medlem og leder i NITO Troms. I tillegg har hun vært medlem i NUH (NITOs etatsgruppe for medlemmer som har arbeidssted ved landets universiteter og høgskoler).

Vil påvirke retningen NITO skal gå framover

Størkersen er opptatt av at arbeidstakerne ivaretas, både når det gjelder lønnsvilkår og trygghet på arbeidsplassen (HMS). Hun påpeker videre at den største utfordringen for NITO i tiden framover er at jobbene til ingeniører og teknologer vil endre seg.

- Det vil kreve større behov for livslang læring. Her må NITO være med å finne de gode løsningene, forhandle med arbeidsgivere og snakke med politikere. Framtiden er usikker. Derfor må ingeniører og teknologer få tilbud om kurs for å få oppdatert kunnskapen på ny teknologi.

- Organisasjonsgraden i Norge er viktig. Jeg mener at vi bør jobbe sammen med flere organisasjoner med et felles mål om økt organisasjonsgrad. NITO må ta inn over seg at vi får nye arbeidsformer, og jobbe for å gi disse også et godt tilbud.

NITO tar vare på sine medlemmer

- Da oljekrisen slo til, stilte våre advokater opp. De hjalp mange av våre medlemmer med sine rettigheter i en vanskelig tid. I tillegg har vi i NITO en god opplæring av tillitsvalgte, både på forhandlinger og rettigheter i arbeidslivet. Vi i NITO bryr oss og jobber for medlemmene.

NITOs hovedstyre - disse ble valgt

Aktuelle saker fra NITOs kongress


Se alle aktuelt-saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: