Gå til innhold
 Toril Østvold på NITO Kongressen 2018.
Toril Østvold på NITO Kongressen 2018.
Organisasjon

- NITO tar medlemmenes lønns- og arbeidsbetingelser på alvor

- I NITO jobber tillitsvalgte og ansatte for medlemmenes rettigheter. Det bidrar til et likestilt arbeidsliv, der samarbeid og medvirkning står sentralt, sier Toril Østvold.

Toril Østvold er valgt inn i NITOs hovedstyre.

Østvold er utdannet bioingeniør og ansatt ved Stavanger universitetssykehus. I de siste 8-9 årene har hun vært frikjøpt på fulltid som konserntillitsvalgt i Helse Vest. Hun er oppvokst på Hamar, men bor i Stavanger.

Engasjert og motivert for nye utfordringer

Østvold har vært aktiv i NITO i omtrent 20 år.

- Jeg startet som vanlig tillitsvalgt i 1999. Etter hvert ble jeg hovedtillitsvalgt og forhandlingsleder for NITO på sykehuset. Videre har jeg vært aktiv i avdelingsstyret til NITO Rogaland, blant annet som avdelingsleder i fire år. Jeg har også jobbet i flere år med tariffarbeid sentralt i NITO Spekter.

- Som tillitsvalgt i NITO har jeg sittet i de fleste vervene i organisasjonen med unntak av hovedstyret, og derfor er jeg motivert for nye utfordringer. NITO tar medlemmenes lønns- og arbeidsbetingelser på alvor, og det ønsker jeg å være en del av.

NITOs hovedstyre - disse ble valgt

- Ingeniøren påvirker framtiden

Østvold forteller at det vil være behov for ingeniører og teknologer i alle sektorer og virksomheter, både nå og i framtiden.

- Vi må sørge for at vi følger med på den teknologiske utviklingen. Derfor må de som er i arbeid og de som studerer få påfyll av teknologikompetanse. NITO må følge med på kvaliteten på grunnutdanningene og etter- og videreutdanningene. I tillegg må vi følge med på hvilke arbeidsvilkår som er i endring og sette krav til politikerne.

- En utfordring er å beholde de gode arbeidsvilkårene og rettighetene som vi mener er viktige for at den norske modellen skal overleve. Forandringer i arbeidslivet kan vi ikke unngå, men vi må ikke være naive og tro at endringer alltid er til det beste for ingeniørene våre.

Aktuelle saker fra NITOs kongress


Se alle aktuelt-saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: