Gå til innhold
Tom Helmer Christoffersen på NITO Kongressen 2018.
Tom Helmer Christoffersen på NITO Kongressen 2018.
Organisasjon

- Vi må gripe mulighetene og utfordringene

- Globalisering, digitalisering og automatisering av samfunnet vil skape nye og interessante jobbmuligheter for ingeniører og teknologer. Så dukker det selvfølgelig opp problemstillinger som vi som fagforening må forberede oss på, sier Tom Helmer Christoffersen.

Tom Helmer Christoffersen er gjenvalgt i NITOs hovedstyre.

Christoffersen bor i Steinberg, som er et tettsted i Nedre Eiker. Han jobber som fagansvarlig for Mechanical Completion i TechnipFMC. I TechnipFMC er han nestleder i bedriftsgruppen.

Ønsker å bidra

- Jeg er veldig engasjert i NITO og de sakene og utfordringene vi jobber med i organisasjonen. Jeg mener min kombinasjon av engasjement og lang erfaring vil kunne bidra positivt for NITOs videre utvikling og framgang.

Christoffersen forteller at han har lært utrolig mye av å være medlem av bedriftsgruppen på arbeidsplassen.

- Som mange andre tillitsvalgte ble jeg overtalt til å påta meg ansvar i bedriftsgruppen, og i dag angrer jeg ikke et sekund på det. Etter kort tid fikk jeg andre øyne på viktigheten av det arbeidet som ble gjort i NITO.

- Vi må være på vakt

Ifølge Christoffersen står ingeniører og teknologer overfor mange utfordringer, mye på grunn av digitaliseringen. Derfor dukker det opp problemstillinger som han mener NITO og andre fagforeninger bør være oppmerksomme og forberede seg på.

- Det dukker stadig opp nye tilknytningsformer (måter vi knytter oss til arbeidsgivere på) som utfordrer det tradisjonelle arbeidstaker- og arbeidsgiverforholdet. I tillegg blir virksomhetene mer globale og internasjonale.

Dette fører til en del utfordringer, både relatert til den «norske modellen» og at ansatte på tvers av landegrenser settes opp mot hverandre. Det er derfor viktig at vi samarbeider med andre organisasjoner i andre land.

NITOs hovedstyre - disse ble valgt

- NITO ivaretar medlemmene

- NITO er Norges beste organisasjon for ingeniører og teknologer. Vi kan bistå med det beste støtteapparatet for medlemmer og tillitsvalgte på grunn av våre svært gode jurister og forhandlingskonsulenter.

- NITO har også et godt faglig tilbud til medlemmene. Vi ivaretar medlemmene med tilbud fra studier til pensjonisttilværelsen.

 

Aktuelle saker fra NITOs kongress


Se alle aktuelt-saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: