Gå til innhold
Raymond Hauglie på NITO Kongressen 2018.
Raymond Hauglie på NITO Kongressen 2018.
Organisasjon

- Viktig at ingeniøren blir hørt

- Vi står foran klimamessige utfordringer og en digitalisering som vil påvirke oss alle. Jeg er helt sikker på at ingeniøren vil ha en sentral rolle for å løse utfordringene framover, sier Raymond Haugli.

Raymond Haugli er gjenvalgt i NITOs hovedstyre.

Haugli har vært medlem av NITOs hovedstyre siden 2015. Han er også foreslått av styret i NITO Vest-Agder som kandidat til vervet som visepresident i NITO.

For tiden jobber Haugli som prosjektingeniør for leveranseprosjekter i HERNIS. Han er vokst opp i Stavern sør i Vestfold, men har hele sitt voksne liv bodd i Arendal og Grimstad-området.

Brenner for tariffarbeid

Helt siden Haugli begynte sitt voksne arbeidsliv, har han vært medlem av NITO. Allerede de første årene valgte han å gå inn i bedriftsgruppestyret på arbeidsplassen.

- Jeg har stort sett vært med i styret eller ledet bedriftsgruppen på alle mine arbeidsplasser. Min mening er at lokalt tariffarbeid og samarbeid med ledelsen har vært spennende og viktig.

Vil ivareta arbeidernes rettigheter

Haugli har sittet i Hovedstyret i en periode, og han forteller at han er klar for å påvirke og utvikle NITO.

- Jeg har mye å bidra med, og jeg brenner fremdeles for fagforeningsarbeid og fagforeningenes viktighet i samfunnet. Jeg ønsker å ivareta arbeidernes rettigheter og det gode samarbeidet fagforeningene har med ledelsen i bedriftene sine.

Videre forteller han at NITO er en viktig bidragsyter til det politiske Norge, men at vi fremdeles kan sette oss nye mål.

- Det politiske landskap i Norge har en alt for liten andel ingeniører som legger strategier og trekker de store linjene som Norge skal styres etter. NITO kan ikke på kort sikt gjøre noe med det, men da blir det desto viktigere at vi snakker med politikerne og fremmer vårt budskap.

NITOs hovedstyre - disse ble valgt

Trepartssamarbeidet står sentralt

- Jeg mener at trepartssamarbeidet er en av styrkene i det norske arbeidsliv, samt en av de viktigste konkurransefortrinnene vi har overfor internasjonal konkurranse. NITOs medlemmer øker jevnt og trutt, og det er bra. Men potensialet er enormt. Jo større fagforeningen er på arbeidsplassen, jo lettere er det for ansatte å bli tatt alvorlig av ledelsen. Og jo større fagforeningen er nasjonalt, jo større påvirkningskraft får vi i de politiske miljøene.

- Tenk om noe skjer i arbeidslivet ditt, som for eksempel at du kommer i en konflikt, blir urettferdig behandlet eller oppsagt. Ville det ikke da være godt å vite at NITO har landets beste arbeidsrettslige jurister og tillitsvalgte som er tilgjengelige for å sørge for at du blir behandlet rettferdig?

Aktuelle saker fra NITOs kongress


Se alle aktuelt-saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: