Gå til innhold
Organisasjon

Avgjørende rolle for norsk verdiskaping

- Jeg har utviklet meg fra å «bare» ha en teknologisk interesse til også å se det store bildet; den samfunnsmessige rollen knyttet til verdiskaping og levestandard. Det sier ingeniør Tom Helmer Christoffersen fra Steinberg i Buskerud. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Christoffersen er valgt som medlem i hovedstyret.

Kontaktinformasjon til Tom Helmer Christoffersen: 91152544 /

Christoffersen ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Jeg ble ingeniør som et resultat av en stor interesse for tekniske saker. Jeg vokste opp i butikk og hadde nok en oppfatning av at det naturlige ville være å fortsette i samme løype som far og min bestefar, forteller Christoffersen.

- I utdannelsen min startet jeg på handelsskole, men etter et år ble interessen for teknologi så stor at jeg hoppet over til et utdanningsløp hvor jeg endte som ingeniør. I dag har motivasjonen og innsikten utvidet seg fra en ren teknologisk interesse til også å se den store betydningen ingeniører og teknologer har for den samfunnsmessige utviklingen og viktigheten av ingeniørenes store rolle knyttet til verdiskaping og levestandard.

Lønn og tariff

- Som leder av det sentrale forhandlingsutvalget for privat sektor er det selvfølgelig tariffpolitikken som har hovedfokus i mitt engasjement for NITO. Når vi spør medlemmene om hva som er den viktigste grunnen til medlemskapet så er det jo også lønn og tariff som skårer høyest.

Helhet

- Men for en organisasjon som NITO med 80.000 medlemmer i forskjellige livsfaser, i alle sektorer og innen mange fagområder, må organisasjonen favne mye bredere. Det er derfor viktig at hovedstyret har fokus på NITO som organisasjon og at vi må se på helheten i det vi driver med, sier Christoffersen.

- Det at NITO er synlig i mediebildet, er god på skolepolitikk, samfunnspolitikk og engasjerer seg i ulike faglige spørsmål, så fører det også til at vi vil få en bedre og riktigere lønns- og tariffpolitikk. Vi må mene noe, stå for det vi mener og jobbe hardt for å oppnå resultater. NITO skal fortsette å være den beste organisasjonen for ingeniører og teknologer.

Ingeniører har få vanlige dager

Når Christoffersen blir spurt om å beskrive en vanlig arbeidsdag svarer han: - Det finnes få «vanlige arbeidsdager» for en ingeniør. Og for en ingeniør som også er tillitsvalgt blir variasjonene enda større.

- Som ansatt i «oljebransjen» jobber vi, som mange andre, i et internasjonalt miljø. De fleste bransjer blir påvirket av konjunktursvingninger, men det virker som om denne bransjen har brattere både opp- og nedturer enn andre. Dette ser vi spesielt i disse dager, sier Christoffersen.

- Min arbeidsplass, FMC, leverer undervannssystemer til oljebransjen og har produksjon i en rekke land. Vi har ofte krav om at en viss andel av utstyret skal produseres og installeres lokalt i det landet hvor utbyggingen skjer. Det fører til at vi må ha stort fokus på kommunikasjon og kvalitetssystemer.

- En vanlig arbeidsdag for meg er en kombinasjon av individuell jobbing, nettmøter og annen intern møtevirksomhet.

Påvirket av omstilling

- I disse dager er det stor omstilling i bransjen, det er mange nedbemanninger. For en tillitsvalgt betyr det naturlig nok at vi har mange møter og forhandlinger med bedriften. Det er viktig med god dialog med medlemmer, individuelt og i fellesmøter. De som blir berørt må tas vare på på en god måte.

- NITO er den største og beste organisasjonen for ingeniører og teknologer i Norge. NITO er god på hele løpet; fra vi er i utdanning, gjennom NITO Studentene, til vi som godt voksne skal over i pensjonistenes rekker. Vi er også den eneste organisasjonen som favner alle; fra tekniker, teknologer, ingeniører, til master og dr. grad innen vårt fagområde.

- I en verden hvor våre goder er under press er det viktig at vi organiserer oss, holder sammen og jobber for våre felles interesser. NITO jobber derfor tett også med andre aktører/organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber slik mot politiske miljøer uavhengig av blokker. Flere teknologer og ingeniører burde melde seg inn!

 

Publisert: Sist oppdatert: