Gå til innhold
Organisasjon

Best når det vi gjør kommer pasienter til gode

- Som problemløsere bidrar ingeniører og teknologer til å gjøre hverdagen enklere. NITO representerer en unik kompetanse for Norge. Det sier Brynhild Asperud fra NITO Oslo og Akershus. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Asperud ble valgt inn i hovedstyret.

Kontaktinformasjon for Brynhild Asperud: 99351110 / .

Asperud ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Utviklingen innen faget, endringene i arbeidsoppgavene og at jobben jeg gjør betyr noe for andre, det er det som motiverer meg i det daglige som ingeniør, sier hun. - Selv om utviklingen innen kreftbehandling er de små skritts vei, medfører den rivende utviklingen innen teknologi og kompetanse en kontinuerlig endring i hvordan arbeidsoppgaver løses. Det er spennende!

Ser resultater innen behandling av kreft

- På de mer enn tretti årene jeg har jobbet med kreftbehandling har jeg sett at disse små skrittene til sammen har blitt et kjempehopp. Det motiverer å være med på denne utviklingen. Og det motiverer veldig at dette kommer pasientene til gode. Vi er i stand til å helbrede og hjelpe langt flere pasienter i dag enn da jeg begynte i 1981.

Helsepolitikk, lønn og arbeidsvilkår

Her forteller hun hva som er hennes fokusområder og ambisjon for NITO:

- Mitt viktigste fokusområde vil være lønn og arbeidsvilkår for medlemmene i Spekterområdet også på bakgrunn av at jeg er leder av FU Spekter. Et annet område er helsepolitikk. NITOs medlemmer bør være på arenaen innen dette temaet om de så er ansatt i Spekterområdet, kommunalt, statlig eller privat. Vi er ett NITO Helse. Vi har mye kunnskap og kompetanse og den bør være med i de valgene som tas innen dette området. Det vil også være med å synliggjøre og heve statusen til våre medlemmer innen denne sektoren.

Skal bli hørt

- Ingeniørene er ikke flinke nok til å hevde sin kompetanse på den politiske arenaen. Vi innehar viktig kompetanse som bør tas med når politikerne skal ta sine beslutninger. Jeg tror det er viktig for samfunnet at NITO med sin ingeniørkompetanse kan påvirke på sine områder.

- Jeg er også veldig interessert i velferdsteknologi. Den binder helse og teknologi sammen!

- Jeg er 100 % frikjøpt tillitsvalgt fra Oslo Universitetssykehus. Vi deltar i råd og utvalg og jobber med ledelsen for å få best mulig arbeidsvilkår og arbeidsmiljø for våre medlemmer samtidig som vi er med på å få virksomheten til å gå best mulig. Det skjer endringer hele tiden og vi er med og passer på at medlemmenes interesser blir ivaretatt, at lov og avtaleverk blir fulgt.

- Det er viktig å holde kontakt med medlemmene og høre hva som skjer rundt på de lokale arbeidsplassene. På den måten fanger man opp om det skjer noe vi bør gå videre med enten til ledelsen eller til NITOs juridiske team, sier Asperud.

- NITO er god på å ivareta ingeniørenes interesser. Vi har erfaring og kompetanse på disse områdene og har fokus på det som er best for disse gruppene. Alle teknologer og ingeniører i Norge burde melde seg inn i NITO!

Publisert: Sist oppdatert: