Gå til innhold
Organisasjon

Flere må velge teknologi

- Jeg elsker å gi ungdommer større interesse for teknologi. Det å kunne hjelpe andre med tekniske utfordringer motiverer meg til å lære nye ting. Det sier Tone Teigen fra Selje i Sogn og Fjordane. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Teigen er valgt som medlem i hovedstyret.

Kontaktinformasjon for Tone Teigen: 91138528 / .

Teigen ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Mange unge er nysgjerrige på det som er ukjent, de skal være med å utvikle det vi skal leve av i framtida. I dette ligger det også en utfordring om å ta vare på naturressursene våre på en bærekraftig måte, sier Tone Teigen.

Vil videreutvikle utdanningen

Her forteller hun hva som er hennes fokus:

- Utdanning er det viktigste fokusområdet for meg. NITO må være med å påvirke hvordan tekniske utdanninger skal være i framtida. Vi må få teknologi inn i skolen så tidlig som mulig!

- Vi må påvirke styresmaktene til å gjøre kommunene i stand til å kunne gi et godt tilbud om tekniske valgfag i skolen. Det må også være økonomi til å ha mange nok PC-er til undervisning, og de må virke.

- De økonomiske utfordringene er kanskje størst i de små kommunene med stagnasjon i folketallet. Jeg mener elevene i de små kommunene har samme rett til god undervisning med oppdatert utsyr som i de store kommunene.

Allsidig – med god teknisk kompetanse

Tone Teigen jobber til daglig i Fiskeridirektoratets regionkontor i Måløy og har ingen typisk ingeniørjobb. - Jeg skriver høringsuttalelser på utslippssøknader; både på industriutslipp, havnebygging m.m. Og her holder jeg også styr på fellingsløyver på sel i lakseelver. Det er altså en god del forskjellige saker og ting jeg er engasjert med.

- Fiskeridirektoratets IT-avdeling holder til i Bergen, men siden jeg har teknisk kompetanse bidrar jeg ofte. Når det er hardware som skal skiftes i Måløy er det jeg som gjør det. Jeg holder skriverne i drift! Her holder jeg ofte internopplæring i ulike applikasjoner. Jeg hjelper også ansatte med datautfordringer de har; innen office-pakka, sakshåndteringssystem eller databaser, forklarer Teigen.

For et bedre arbeidsliv

- Jeg mener en bør organisere seg fordi du får hjelp om du kommer opp i en vanskelig situasjon i arbeidslivet. Siden NITO er den eneste organisasjonen som bare er for ingeniører og teknologer, mener jeg det er et selvsagt valg. Det har med fellesskap å gjøre. Her kan man møte andre med lignende utfordringer som en selv. Du har tilgang på fora for erfaringsutveksling og møter mennesker å diskutere løsninger med. Jeg vil jobbe for at NITO blir en enda bedre organisasjon og for at flere ønsker å melde seg inn!

Publisert: Sist oppdatert: