Gå til innhold
Organisasjon

Ingeniører og teknologer gjør en forskjell

- Jeg vil jobbe for at ingeniørenes og teknologenes stemme i samfunnet styrkes, at vår politiske innflytelse øker. Det sier Jorunn Birkeland fra NITO Hordaland. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Birkeland er valgt som medlem i hovedstyret.

Kontaktinformasjon for Jorunn Birkeland: 90246344 / .

Birkeland valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Som ingeniør blir jeg motivert når jeg opplever at min fagkompetanse og operative erfaring gjør en forskjell, når jeg ser resultater av godt teamarbeid, at vi får gjennomført det vi har jobbet for, planlagt og forberedt i lang tid. Birkeland trekker frem et eksempel med implementering av sikkerhetsfunksjoner som hun har vært med på å designe, teste og fått programmert inn i et styringssystem på et prosessanlegg. - Slikt er kjempespennende!

Kompetansen former hverdagen og framtiden

Her forteller hun hva som er hennes fokusområder og ambisjon for NITO:

- NITO må fortsette å skolere de tillitsvalgte og videreutvikle organisasjonen på alle plan, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb for våre medlemmer. Ut over det vil mitt hovedfokus være å synliggjøre ingeniørenes viktige rolle i samfunnet. Jeg vil jobbe for at NITOs stemme i samfunnet styrkes og øke vår politiske innflytelse. Ingeniørenes kompetanse er med å forme vår hverdag og framtiden. Dette innebærer et stort ansvar som vi må forvalte godt. Ingeniørene må ha klare etiske verdier så vår kompetanse ikke misbrukes, for eksempel til avansert klimajuks.

- Hva ingeniørene gjør og ikke gjør har vesentlig betydning for hele menneskeheten; rent vann, helse, energi, kommunikasjon, «grønne løsninger», klima... Ingeniørenes kompetanse, ikke minst innen energi og petroleum er av stor samfunnsmessig verdi, den kan brukes til mange oppgaver. Vi må jobbe for at denne kompetansen ikke går tapt på grunn av oljekrisen, sier Birkeland. - Det er egentlig oppgaver nok til ingeniørene her i landet hvis myndigheter, industri, NITO og andre fagforeninger samarbeider om relevante tiltak.

Jorunn Birkeland

Jobber for verdiskaping i Norge

Birkeland har vært heltidstillitsvalgt de siste årene men har stor faglig erfaring fra Statoil. - Konsernet har mer enn 20.000 ansatte. Jeg er ansatt i «Utvikling og Produksjon Norge» (UPN). Dette forretningsområdet har ansvar for drift, vedlikehold og modifikasjoner på alle Statoils anlegg på norsk sokkel. I UPN er det vel åtte tusen ansatte, halvparten jobber på land, de fleste er ingeniører.

- Jeg tilhører enheten «Flerfeltsoperasjoner». Avdelingen arbeider mot alle offshoreanlegg med operative oppgaver innenfor blant annet sikkerhets- og automasjonssystemer (SAS), som er mitt fag. Vår jobb er å drifte, vedlikeholde og forbedre anleggets styrings- og sikkerhetssystem. Vi involveres i nær sagt alle modifikasjoner. Enhver endring, for eksempel en ny type pumpe, en ny ventil eller nye prosessbetingelser, fører til endring i styresystemet og skjermbildene i kontrollrom. Da må vi trø til.

- Arbeidet er svært variert. Det innebærer alt fra teknisk støtte ved driftsforstyrrelser, engineering, planlegging, programmering, testing, dokumentasjon osv., forklarer hun.

Hektisk hverdag

Birkeland gir her et innblikk i en typisk arbeidsdag:

07:00-07:10: Morgenmøte på plattformen, informasjon om produksjonen, nattens viktigste hendelser og dagens oppgaver som krever samhandling.

08:45: Morgenmøte mellom SAS-ingeniørene som er ute på plattformene og de som er stasjonert på land. Gjennomgang av siste døgns aktiviteter, evt. tekniske problemer luftes, tips utveksles og videre støtte avtales.

- Arbeidsoppgavene krever høy grad av lokalkompetanse på både styringssystemet og prosessanlegget på installasjonen, samt nøyaktighet, systematikk og god kommunikasjon med fagpersoner innenfor andre disipliner, forklarer Birkeland.

- Som heltidstillitsvalgt i Statoil er ingen dag helt lik, selv om rammene kan se like ut; mange møter, mange å snakke med, mye å lese og mye å skrive. En typisk dag:

07:00 Flesland flyplass – innsjekk for fly Bergen-Stavanger

09:00 Møte i partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere standard sikkerhetsbemanning på installasjonene på sokkelen

11:30: Lunsj

12:00: Møte med de andre foreningene om de neste STEP-tiltakene

14:00: Planlegging av møte i NITOs Petroleumsutvalg

16:40: Fly tilbake til Bergen.

NITO riktigste for ingeniører og teknologer

- Teknologer og ingeniører bør være medlem av NITO fordi NITO er det mest naturlige valget! NITO er en sterk organisasjon, med dyktige og aktive tillitsvalgte i alle fylker. NITO har en profesjonell administrasjon og en svært erfaren juridisk avdeling. NITO tilbyr tillitsvalgtkurs og fagkurs på høyt nivå. NITO skal bli det selvsagte valget for alle ingeniører og det opplagte talerøret for vår profesjon!

Publisert: Sist oppdatert: