Gå til innhold
Kongressillustrasjon 2015
Organisasjon

Kandidater til hovedstyret

Hovedstyret i NITO er sammensatt av president, visepresident og ni hovedstyremedlemmer. På kongressen velges hovedstyret for tre år. Selve valget foregikk søndag 25. oktober.