Gå til innhold
Organisasjon

Kompetansen må ivaretas

- Lønn og arbeidsvilkår er viktigst, og at arbeidsplasser opprettholdes over hele landet. Det sier Ragnhild Brataker fra NITO Telemark. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Brataker er valgt som medlem i hovedstyret.

Kontaktinformasjon for Ragnhild Brataker: 41320870 / .

Brataker ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Jeg er bioingeniør. Det som motiverer meg i arbeidet er å se hvor viktig vår kompetanse er. Det at jeg som tillitsvalgt sitter i en posisjon der jeg får være med å påvirke motiverer meg også.

Her forteller hun hva som er hennes fokusområder og ambisjon for NITO:

- Mitt fokusområde nummer én er lønn og arbeidsvilkår. I hovedstyresammenheng så er jeg mest interessert i industri og næringspolitikk, at vi har jobber for våre medlemmer alle steder i Norge.

Ragnhild Brataker

Bedre helse

- Helsepolitikk er også et viktig fokusområde og det området jeg kan aller mest om, siden jeg jobber i helsevesenet. Det er et viktig område fordi at vi alle kommer til å trenge helsehjelp på et eller annet nivå i løpet av livet. I den forbindelse er jeg spesielt opptatt av de teknologiske løsningene vi må ta i bruk for å effektivisere og få enda bedre kvalitet til brukernes beste. Slik må vi jobbe for en best mulig behandling!

- Gjennom samarbeid med flere faggrupper skal vi sammen legge til rette for verdens beste behandling og systemer.

Flere medlemmer og flere i verv

- Min ambisjon eller ønske for neste NITO-periode er at fokuset settes på bedriftsgrupper, også for etat og konsern. Deres arbeid er utrolig viktig. Det er der ute vi må se etter nye tillitsvalgte. Vi ønsker å få enda flere medlemmer og flere som ønsker seg verv.

Hverdag innen laboratoriemedisin

Brataker er utdannet bioingeniør fra 1992 og jobber i dag ved Sykehuset Telemark HF som har lokasjoner flere steder i fylket. - Her har vi både somatiske og psykiatriske avdelinger. Jeg jobber i Skien ved avdeling for laboratoriemedisin. Dette er det største laboratoriet i sykehuset, vi utfører ca fire millioner analyser per år.

- Min jobb består både av blodprøvetaking av pasienter og jeg analyserer prøvene. Jeg er i en tredelt turnus; dag/natt/ettermiddag. Det betyr at jeg i tillegg til de medisinsk biokjemiske analysene som blodprosent, hormoner, kolesterol, også dekker blodbank. Med andre ord er jeg involvert i alle analysene legene trenger svar på for å behandle pasientene.

Et viktig medlemsskap

- Bioingeniører og andre ingeniører og teknologer bør være medlem av NITO fordi vi er den organisasjonen som gir det beste tilbudet på alt det vi trenger for arbeidshverdagen. Det legges til rette bl.a. for fagnettverk og nyttig kurs tilbys. Som medlem er det jo i tillegg en rekke gode medlemsfordeler du kan benytte deg av.

- Verdiene våre sier jo alt synes jeg: Vi har kunnskapen, vi går foran, vi bryr oss!

Publisert: Sist oppdatert: