Gå til innhold
Organisasjon

Løsningsfokuserte ingeniører vil Norge ha

- NITO blir hørt av viktige beslutningstakere, og jeg vil bidra til at vi beholder den posisjonen vi har som løsningsorienterte rådgivere. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Trude Skogesal fra Bergen er valgt til ny visepresident.

Kontaktinformasjon til Trude Skogesal: 90130232 /

Skogesal ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Jeg opplever at teknologer og ingeniører til stadighet kommer med nye eller forbedrede løsninger for produkter og tjenester. Vi forbedrer hverdagen både til den enkelte, og samfunnet som helhet. Det handler om mennesker like mye som teknologi. At jeg får være med på å bidra inn i disse løsningene, det inspirerer meg veldig. Som ingeniør kan jeg se leveransene mine i etterkant som en del av et større produkt.

Medlemmet i sentrum

Her forteller hun hva som er hennes fokusområder og ambisjon for NITO:

- Mitt viktigste fokusområde er å ha medlemmet i sentrum, og samtidig sikre at kongressens vedtak følges opp. Vi må beholde vår posisjon som Norges største ingeniørorganisasjon, og sørge for at vi er det eneste naturlige valget for teknologer og ingeniører, uansett lengde på utdannelsen.

- Det er mye som skjer i samfunnet og arbeidslivet. Det er viktig at medlemmene følges opp og ivaretas på ulike områder; økende arbeidsledighet i olje- og gassnæringen og i leverandørindustrien, sammenslåinger av kommuner og helseforetak, fokus på nyetableringer og endringer i staten. For å klare dette, må det gjerne gjøres noen endringer i måten vi tenker på. Vi må fokusere mer på oppgavene våre, og deretter på hvordan de skal løses. Jeg vil også fokusere på lederansvar i NITO, og bevisstgjøre vårt ansvar som rollemodeller. Jeg vil være med å forme NITOs og ingeniørenes framtid!

God prosjektledererfaring

Skogesal jobber til daglig som prosjektleder på offshore installasjoner i Aker Solutions. - Jeg følger opp flere såkalte multidisipline prosjekter med ulike prosjektteam. Jeg har ansvar for team som jobber med engineering, innkjøp, installasjon og sluttdokumentasjon, inkludert plan og kost. Det betyr mye kontakt med både kollegaer og kunder, og det krever god kommunikasjon for å unngå misforståelser. God kontroll på risiko og HMS er vesentlig siden vi jobber på plattformer som i utgangspunktet er i full drift.

Teknologenes valg

- Teknologer og ingeniører bør være medlem av NITO fordi vi er størst, og faktisk den eneste organisasjonen som kun er rettet mot ingeniører og teknologer. Vi har stort fokus på våre medlemmer, og inkluderer alle som har bachelorgrad og høyere, også master og doktorgrad. Denne blandingen gir en spennende sammensetning og gir muligheter for kompetanseheving og erfaringsutveksling i våre ulike fagnettverk. Vi skal være teknologenes valg!

Publisert: Sist oppdatert: