Gå til innhold
Brynhild Asperud på NITO Kongressen 2018.
Brynhild Asperud på NITO Kongressen 2018.
Organisasjon

- NITO ivaretar utfordringene som ingeniørene møter

- Jeg ønsker å være med på å påvirke veien videre for NITOs medlemmer. Vi har mange utfordringer, og derfor er det er viktig å være på ballen, sier Brynhild Asperud.

Brynhild Asperud er gjenvalgt i NITOs hovedstyre.

Asperud er fra Hedmark, men bor i Oslo. Hun er utdannet kjemiingeniør med videreutdanning i stråleterapi og ledelse.

I 30 år har Asperud vært tillitsvalgt, og hun har vært frikjøpt fra stillingen som fagstråleterapeut siden 2011, fordi hun var klinikktillitsvalgt og nestleder på Oslo universitetssykehus.

Brenner for fagforeningsarbeid

I 2012 ble Asperud leder av NITO Spekter, og har i den forbindelse en del frikjøp sentralt. I tillegg har Asperud fortsatt verv som tillitsvalgt ved Ous-Hf, og hun har noe av frikjøptandelene i bedriftsgruppestyret. Hun har lang erfaring med omstillinger i offentlig sektor.

- Lokalt har jeg vært med på mange omstillinger og endringer. For eksempel da Radiumhospitalet ble overført fra staten til Spekter i 2002 og fusjonen mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet i 2005. Nå er vi også en del av Oslo universitetssykehus hvor det er løpende store omstillinger og endringer.

Her er NITOs nye hovedstyre

- Trepartssamarbeidet er nøkkelen til suksess

- Vi ser at samfunnet er i endring og at teknologi og digitalisering påvirker alle bransjer. Samtidig hardner arbeidslivet til og vilkårene for ansatte blir redusert. Derfor må NITO fortsette å jobbe for et inkluderende og trygt arbeidsliv. Vi må vise at velferdsgodene er avhengig av et godt trepartssamarbeid.

Asperud forteller at det er viktig at flest mulig er organiserte i arbeidslivet.

- For ingeniører og teknologer er NITO det beste valget. NITO ivaretar utfordringene som ingeniørene og teknologene møter på arbeidsplassen. Rundt om i landet jobber tillitsvalgte for å ivareta og fremme ingeniørenes rettigheter. I tillegg har vi fokus på arbeidsliv, og vi setter NITO på dagsorden i mediene.

Foto: Marte Aubert

Aktuelle saker fra NITOs kongress


Se alle aktuelt-saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: