Gå til innhold
Organisasjon

Realfag er ikke tungt og vanskelig

- Det er spennende og artig å se hvordan vi kan bruke teknologi til å forenkle hverdagen. Det er nesten bare fantasien som stopper deg når det gjelder hva som er mulig å få til. Det sier Johanne Helene Størkersen fra Tromsø. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Størkersen er valgt som medlem i hovedstyret.

Kontaktinformasjon for Johanne Størkersen: 92429989 / .

Størkersen ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

Her forteller hun hva som er hennes fokus:

- Rekruttering og utdanning er viktig for meg. Jeg mener det er helt avgjørende for ingeniørfaget at man får en økning i satsingen på realfag. Faget må snakkes opp, ikke ned! Jeg har vært på for mange møter der jeg har hørt lærere og rektorer fortelle at realfag er vanskelig, sier Størkersen.

- Man må heller snu trenden, fortelle om alle muligheter realfag gir. Styrking av vitensentrene og mer tilgjengeliggjøring er en god måte å vise spennende og interessante vinklinger.

Mer praksis i utdanning

- Jeg er tilhenger av å få innført en praksisperiode i bachelorutdanning for ingeniører. Praksis i utdanningen vil føre til færre frafall og en bedre utdanning, mener Størkersen.

Vil løfte faget

- Hvis man spør ungdommer i dag hva en ingeniør gjør, er det forbausende mange som ikke vet det. NITO gjør en god jobb med å framsnakke ingeniøren, men vi kan bli enda flinkere. Jeg har tro på å jobbe mer inn mot grunnskole og videregående skole for å selge inn ingeniørfaget. Ingeniører er viktige for samfunnet, og vi trenger mange flere av dem!

Ivareta arbeideren

- Et annet område som er viktig er arbeidsliv. I et stadig tøffere arbeidsliv må arbeidstakers interesser bli ivaretatt, både lønnsmessig og gjennom arbeidsvilkårene ellers. NITO jobber for å sikre norske arbeidstakeres rettigheter.

Systemer som fungerer

Størkersen jobber til daglig ved Universitetet i Tromsø. - Jeg er ansatt på IT-avdelingen som etter en fusjon med Høgskolen i Narvik og Harstad vil ha rundt 120 ansatte. Vi drifter alt av IT-systemer på universitetet og utvikler egne løsninger ved behov.

- Mine arbeidsoppgaver er i hovedsak drifting av systemer. I dag arbeider jeg mest med e-posttjenester; Exchange og Sympa. Det går både på drift og brukerstøtte, forklarer Størkersen.

Ingeniørens stemme

- Jeg mener NITO er flink til å ivareta medlemmene. En god tillitsvalgtopplæring gir gode tillitsvalgte. Det er et sekretariat med høy kompetanse. Gjennom NITO er teknologer og ingeniører synlige i media, og blir lyttet til der beslutninger tas. I omstillinger og oppsigelser har vi vist at vi har kompetanse og evne til å hjelpe enkeltmedlemmet. Det er mange grunner til at du som teknolog og ingeniør bør være medlem av NITO!

Publisert: Sist oppdatert: