Gå til innhold
Organisasjon

Ser helhet - til fellesskapets beste

Toril Østvold bor i Stavanger og er fulltids tillitsvalgt for ca 1000 NITO-medlemmer i Helse Vest. Hun er gjennom benkeforslag på NITO-kongressen foreslått som kandidat til NITOs hovedstyre.

Kontaktinformasjon til Toril Østvold:
41270911 /

Toril Østvold har lang erfaring fra ulike organisasjoner. Hun har vært med i avdelingsstyret til NITO Rogaland i åtte år, siste fire år som leder.

- Med min kunnskap og mine erfaringer har jeg en kompetanse som vil være til god nytte for hovedstyret. Perspektivet fra det å være leder for en konserngruppe er spesielt viktig. Jeg ser behovet for å tenke endringer.

- Framtiden byr på omstilling og endringer på flere områder. Organisasjonsutvalgets rapport gir utfordringer om organiseringen. Dette er et spennende landskap jeg vil trives i.

Videreutvikling

- Jeg er med i forhandlingsutvalget til Spekter. Jeg synes det er spennende å kunne bidra med å ta gode erfaringer fra det «gamle» og etablerte over i ny utvikling. Jeg ser helheten i spennet mellom forhandlingsgruppene lokalt, NITO og andre organisasjoner.

En bedre helsetjeneste

- Helsepolitikk og IKT-løsninger i helsesektoren er noe jeg selvfølgelig er spesielt opptatt av. Sykehusstrukturen er i endring.

- Jeg har god innsikt i samhandlingen mellom kommuner og sykehus, lokalt og sentralt. Her vil jeg bidra med gode innspill.

- Det må tas grep for å styrke samhandlingen og for at effektivitet og ny teknisk utvikling kommer pasientene og de ansatte til gode.

Brobygging

- Jeg er glad i å samarbeide med andre. Jeg mener å være en god lytter. Det er viktig å stille de gode spørsmålene for å få gode svar. Demokrati er viktig! Jeg vil påstå at jeg er en brobygger. Jeg kjenner alle leddene i organisasjonen. Selv om det er ulikheter mellom avtaleområdene er det mye vi kan dra nytte av til det beste for hverandre.

- Jeg vil gjøre mitt beste for at NITO fortsatt skal være Norges største organisasjon for teknologer og ingeniører.

 

Publisert: Sist oppdatert: