Gå til innhold
Organisasjon

Solid kompetanse sikrer god framtid

- Det som motiverer meg mest som ingeniør er muligheten til å være med å forme framtiden. Som ingeniør skal man finne de beste løsningene på verdens utfordringer. Det sier Harald Bruland fra NITO Sør-Trøndelag. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Bruland er valgt som medlem i hovedstyret.

Kontaktinformasjon for Harald Bruland:97012352 / .

Bruland ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Som ingeniør gyver jeg løs på utfordringer vi må finne bedre løsninger på. Det kan for eksempel være å gjøre en prosess mer energieffektiv og dermed mer miljøvennlig, eller å løse oppgaver som er farlige og kanskje helseskadelige for de som utfører dem i dag. Alle typer problemløsninger som en ingeniør kommer borti motiverer meg. Dette gir meg unike muligheter til å utgjøre en forskjell i samfunnet, forteller Bruland.

Forskning og utdanning

Her forteller han hva som er hans fokus:

- Mine områder vil være utdanning og forskning. Dette er viktige områder for NITO fordi vi ønsker at våre medlemmer skal ha en utdanning med høy faglig kvalitet. Ikke bare våre medlemmer, men hele samfunnet vårt er avhengig av god kvalitet på de som blir utdannet. Norge er avhengig av solid kompetanse i og med at det er dette vi bygger samfunnets framtid på.

Et naturlig valg

- Min ambisjon for NITO er at vi skal være den organisasjonen som de med høyere teknisk utdanning velger helt naturlig. Vi skal gi våre medlemmer et godt tilbud som gir dem trygghet i arbeidslivet og hverdagen gjennom et godt avtaleverk, gode tillitsvalgte, gode juridiske tjenester når de trenger det og muligheter for et godt faglig nettverk som styrker karrieren.

- Videre vil jeg arbeide for å styrke NITOs gjennomslagskraft mot beslutningstakere i industrien og politikere, både lokalt og på Stortinget.

- Styrking av demokratiet internt i NITO og å skape et enda større engasjement blant tillitsvalgte og medlemmer er og noe jeg brenner for.

- Våre medlemmer fortjener et sterkt og solid NITO som utgjør en forskjell for dem. Et NITO som har påvirkningskraft og derigjennom blir tatt med på råd når viktige samfunnsoppgaver skal løses er en organisasjon som gir trygghet og som tar ansvar for medlemmer og samfunnet, sier han.

God informasjonsflyt

Bruland jobber til daglig som overingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Høgskolen har omtrent 8.800 studenter og over 800 ansatte. HiST tilbyr fag- og profesjonsstudier innen helse og sosialfag, informatikk og data, lærer og tolking, teknologi, økonomi og ledelse.

- Min vanlige arbeidsdag består i hovedsak av å tilrettelegge IT-systemer slik at studenter og ansatte får en enklere hverdag. Jeg planlegger og tilrettelegger systemer slik at informasjonsflyten går så enkelt som råd er.

- En god del av min tid går med til å hjelpe ansatte slik at de får gjort det de skal gjøre, for eksempel på våre websystemer. Jeg holder også på med kobling av systemer slik at så mye som mulig av informasjonen flyter automatisk mellom systemer, forklarer Bruland.

Vi bryr oss

- Ingeniører og teknologer bør være medlem av NITO fordi NITO gir sine medlemmer trygghet i hverdagen. Vi har kunnskapen om arbeidslivet og vi bryr oss om våre medlemmer! Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for medlemmene som gir trygghet i de forskjellige fasene av karrieren. Som for eksempel CV- og søknadshjelp og jobbsøkerkurs for studentmedlemmer. For yrkesaktive medlemmer har vi juridisk hjelp, råd om lønnsforhandlinger, vi tilbyr faglige nettverk og kurs.

- NITO er en stor organisasjon med over 80.000 medlemmer som gir tyngde og påvirkningskraft ovenfor beslutningstakere og arbeidsgivere. Alt det jeg nevner gir til sammen våre medlemmer mer trygghet i hverdagen. Derfor bør alle ingeniører og teknologer bli medlemmer av NITO!

Publisert: Sist oppdatert: