Gå til innhold
Organisasjon

Vil sikre de statsansattes stemme

- Medlemmene som er ansatt i staten må være representert i NITOs hovedstyre med sin FU-leder. Det sier Siw Tyldum fra Tromsø, hun er foreslått som del av det nye hovedstyret.

Kontaktinformasjon til Siw Tyldum:
90972688 /

Siw Tyldum har vært forhandlingsleder for NITO Stat siden 2009 og vært en del av NITOs hovedstyre i to perioder. Til daglig er Tyldum hovedtillitsvalgt for de drøyt 1600 NITO-medlemmene i Statens Vegvesen, noe hun har vært siden 2002.

Inn i krevende periode

- Det at jeg er foreslått til hovedstyret også for den nye perioden handler ikke om meg. Det handler om hva slags posisjon det statlige avtaleutvalget skal ha i NITO.

- Det neste året kan innebære store endringer for statlige ansatte. Det er flere reformer og viktige temaer som kommer opp på den samfunnspolitiske dagsordenen. For at våre nesten 6000 medlemmer fra stat skal bli godt nok ivaretatt, må de også være representert i hovedstyret. Vi sitter på viktig fagkunnskap, kompetanse som er viktig for NITO i perioden vi går inn i, sier Tyldum.

- Mange avtaler som er viktig for medlemmene er oppe til revisjon. Stikkord er blant annet tjenestemannsloven og pensjon. Det er også politiske signaler på at man skal få til en modernisering av tariffavtaler.

Hovedoppgjør

- Det er et viktig hovedoppgjør vi går imøte. Vi ønsker at en større del av midlene skal gå til lokal fordeling. Vi har en forventning om å få gjennomslag for NITOs lønnspolitikk også på statlige områder.

- Alle utfordringene vi ser må ivaretas godt i NITO, både politisk og gjennom sekretariatet. Jeg ønsker utvikling av NITO som organisasjon, at den blir enda mer fremoverlent.

- Som tariffpolitiker og FU-leder ser jeg at det viktigste for NITO er å ha medlemmet i fokus. Det er en ambisjon for også meg å sørge for best mulig lønns- og arbeidsvilkår.

 

Publisert: Sist oppdatert: