Gå til innhold
Organisasjon

Kan du være med i et forskningsprosjekt i Bergen?

Bor du i Bergen, er petroleumsstudent og har anledning til å delta i et forskningsprosjekt 27. mai?

Forskere ved Universitetet i Oslo, OsloMet og York University (Canada) skal gjennom prosjektet WAGE, studere oljearbeideres rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

De vil undersøke hvordan arbeidere som jobber med (eller utdanner seg innen) fossil energi i Norge, Nigeria og Canada ser på sin egen rolle i et grønt skifte.

Les mer om prosjektet WAGE 

Som en del av dette prosjektet ønsker forskere en fokusgruppe fra NITO. En fokusgruppe er kort fortalt et gruppeintervju. 5-10 deltagere blir presentert for et tema, og blir bedt om å diskutere dette seg imellom med en forsker som moderator.

Formålet med fokusgruppen er å samtale med utvalgte medlemmer, både yrkesaktive og studenter, om hvordan dere opplever deres egen rolle i klimadebatten og omstillingsprosessen, og hvordan dere ser på muligheten for sysselsetting og karriereutvikling i en situasjon der oljebransjens fremtid er under offentlig debatt.

Gruppeintervju på ca to timer og skal gjennomføres i Bergen 27. mai.

Gi beskjed til  om du ønsker å delta.

 

Publisert: Sist oppdatert: