28. november valgte NITO-kongressen nytt hovedstyre. Johanne Størkersen ble gjenvalgt som medlem i NITOs hovedstyre. 

26.-28. november går NITOs kongress av stabelen, og et nytt hovedstyre skal velges. 

Johanne Størkersen er innstilt av valgkomiteen til verv i NITOs hovedstyre. 

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber som prosjektleder på IT-avdelingen ved Norges arktiske universitet (UiT). 

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

Vi har et godt tillitsvalgtapparat som ivaretar våre rettigheter innen lønn og arbeidsliv.

Som tillitsvalgt møter jeg mange NITO-medlemmer som både inspirerer og motiverer meg. Det er et godt miljø og jeg føler meg hjemme i Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. 

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

  1. Jeg er opptatt av at våre medlemmer blir ivaretatt, både lønnsmessig og at de har en trygg arbeidsplass. For å ivareta våre medlemmer må vi ha god kontakt med bedriftsgruppene og bistå ved behov. 
  2. Våre medlemmer har viktig kunnskap når det gjelder det grønne skiftet i arbeidslivet. NITO skal være med på å påvirke retning og gi innspill på tema som berører våre medlemmer.
  3. Vi må sikre nødvendig kompetansepåfyll slik at våre medlemmer har relevant kunnskap og fortsatt er attraktive i arbeidslivet. Det må opprettes flere studieplasser innen teknologi- og realfag. Digitaliseringen gjør at vi må sette sikkerhet høyt på agendaen, og derfor er studier innen IKT- sikkerhet viktig. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Vi må jobbe mer for å styrke den norske arbeidslivsmodellen. De unge er framtida, og vi må nå dem. I dag er det altfor mange som ikke kjenner til trepartssamarbeidet, og jeg mener NITO bør jobbe for å få den norske modellen inn på læreplanene i skolen. Det er også viktig å ha gode relasjoner til både politikere og arbeidslivsorganisasjoner. Gjennom gode relasjoner og samarbeid kan vi sammen utvikle og styrke modellen.

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

NITO har en tydelig stemme i samfunnet og er en støttespiller for våre medlemmer. Våre tillitsvalgte får god opplæring slik at de er rustet for å ivareta medlemmers rettigheter på arbeidsplassen. Som medlem får du karriereveiledning, gratis juridisk hjelp og gode tilbud på bank og forsikring. 

Bli kjent med andre som er innstilt av valgkomiteen til verv i NITOs hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).