Gå til innhold
Organisasjon

NITOs lokale avdelinger

NITO har 19 lokalavdelinger spredt ut i alle landsdeler, nært medlemmenes arbeidsplasser. Avdelingen utgjør en viktig møteplass for tillitsvalgte og medlemmer i NITO. Avdelingene er et formelt ledd i NITOs styringssystem.

Avdelingene skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper. 

Finn din lokale avdeling:

Om NITOs lokale avdelinger

Ansvar og oppgaver

Avdelingene har ansvar for å etablere og støtte bedriftsgruppene i sin avdeling og skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Avdelingene skal:

  • gjøre NITO og NITOs synspunkter kjent og synlig i lokalmiljøet
  • bidra til NITOs medlemsvekst
  • bidra til samarbeid i regionen og med NITO sentralt
  • holde hovedstyret orientert om viktige og prinsipielle saker i avdelingen

Avdelingens plass i NITO

Avdelingene er et formelt ledd i NITOs styringssystem. De møter på kongressen og landsmøter og er der med på å påvirke NITOs strategier. 

Årsmøtet er avdelingenes høyeste organ. Her møter bedriftsgruppene som velger et avdelingsstyre som har ansvar for driften gjennom året.

Lokale utvalg

Avdelingsstyrene kan oppnevne lokale eller regionale tariffutvalg for å koordinere bedriftsgruppenes lønnsarbeid.

Avdelingene kan også opprette lokale fag- eller interessegrupper, som for eksempel pensjonistutvalg og nettverk innen ulike temaer. Fag- og interessegruppene er underlagt avdelingens styre og skal holde avdelingen orientert om egen virksomhet. Avdelingene bistår også NITO-studentenes lokallag.