Gå til innhold
Organisasjon

Engasjer deg i NITO – bli tillitsvalgt

NITO er en aktiv organisasjon med mange engasjerte tillitsvalgte på ulike nivå, - i bedrifts-, konsern- og etatsgrupper, i lokalavdelingene og i sentrale styrer, råd og komiteer. Tillitsvalgte kommer og går, og vi er avhengig av stadig fornying.

verv i NITO - engasjert

Hele organisasjonen skal ha fokus på å se, løfte fram og motivere medlemmer til å bidra, men vi er også opptatt av at medlemmer selv kan melde seg til tjeneste. Alle som er tillitsvalgte har en gang vært nye i rollen, og kanskje nettopp du har noe å bidra med?

Det er lov å begynne i det små, og det er lov å foreslå seg selv som kandidat om du

  • er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår, et godt medlemstilbud og av å synliggjøre ingeniørenes- og teknologenes rolle i samfunnet 
  • har lyst til å bidra til videreutvikling av NITO
  • har noe tid å prioritere til tillitsvalgoppgaver

Vi kan tilby

  • gratis og superbra tillitsvalgtopplæring
  • et stort nettverk med mange kompetente tillitsvalgte og ansatte å spille på
  • spennende og utfordrende oppgaver samt personlige utviklingsmuligheter

Kan dette være noe for deg? Ikke nøl - ta kontakt med tillitsvalgte i din bedriftsgruppe eller i valgkomiteene for en prat!

Kontakt NITOs valgkomiteer

Publisert: Sist oppdatert: