Valgforsamling.jpg

For å lykkes, er vi helt avhengige av engasjerte tillitsvalgte med lyst og anledning til å gjøre en god jobb for NITOs medlemmer.

Tillitsvalgte er NITOs fremste ambassadører for organisasjonen, og for å stå best mulig rustet for oppgavene våre, må vi etterleve verdiene våre:

 • Vi går foran
 • Vi har kunnskapen
 • Vi bryr oss

Før det skal gjennomføres valg, er det viktig å minne oss selv om at vi som NITO tillitsvalgte skal gå foran som gode rollemodeller for NITO.

Det skal være høyt under taket i NITO, men målet er at vi skal opptre hensynsfullt og profesjonelt også i en valgprosess. Derfor behandler vi hverandre med respekt.

Hva betyr dette for oss i en valgsituasjon hvor NITO har flere kandidater til samme verv?

 1. Vi påpeker forskjeller mellom egen «favoritt-kandidat» og andre kandidater på en saklig måte.
 2. Vi baserer egne argumenter på fakta og ikke rykter, og vektlegger kandidatenes offisielle CV-er.
 3. Vi bidrar til at kandidatenes standpunkt, meritter og prioriteringer belyses mest mulig objektivt i åpne rom.
 4. Vi gir alle kandidater anerkjennelse for det de er gode på.
 5. Vi «snakker ikke ned» kandidater vi ikke støtter.
 6. Vi støtter de kandidatene vi mener har kompetanse, personlige egenskaper og motivasjon til å gjøre en god jobb for fellesskapet, og aksepterer ikke «hestehandel» med stemmer.
 7. Vi bruker ikke hersketeknikker, og utnytter ikke egen posisjon i NITO til å påvirke mindre erfarne tillitsvalgte i deres stemmegiving.
 8. Vi er bevisste på hvordan andre kan oppfatte eller misforstå våre budskap, og er klar over at utsagn som er egnet til å skade andres omdømme, også er egnet til å skade både eget og organisasjonens omdømme.
 9. Vi avbryter diskusjoner som ikke bygger på respekt.
 10. Vi tar et felles ansvar for at NITO ikke skal miste gode kandidater til tillitsverv i framtida på grunn av dårlige valgprosesser.

Skal NITO komme opp og fram, må vi bygge hverandre opp, istedenfor å rive hverandre ned. «NITO det er oss» og vi skal være stolte av organisasjonen vår!

Etisk råd, August 2018

Plakat: Anbefalt opptreden valgprosesser i NITO