Tariffutvalgenes oppgaver er rettet mot sentrale forhandlinger, konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser. 

De jobber også med tillitsvalgtopplæring og OU-midler, samt råd og koordineringsoppgaver for Hovedstyret og sekretariatet. For å sikre felles informasjon og opplæring i NITOs lønnspolitikk, har de også ansvar for å utarbeide felles informasjon/program som skal benyttes på de lokale tariffkonferansene i tillegg til lokale tilpasninger.

Tariffutvalgene ble valgt på de sentrale tariffkonferansene 16.-17. mars 2021.

 

 
NITO Kommune   

Leder:


92417480

 

92047686

48018173

 

98211737

94502048

48114407

Vara:

99773370
99016336

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Beate Sire Dagslet  

 
 
NITO Energi   

Leder:

 
91827245 

  

95288430

99289862

Vara:
Torfinn Heggtveit


95190097
40693216       

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Per Ole Hansen

 

 

 
NITO Privat  

Leder:


91152544

 

48244418

91757129

90039390

91604600

90881339

47257819

Vara:92048425
46401010
97512132

Kontaktperson i NITOs sekretariat:

 
 
NITO Stat   

Leder:


95218147

91758068

98000018

41639808

40856326

95753214

Vara:

 

 

 

90972688
90117182
45600204

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Roger Matberg

 
 
NITO Spekter   

Leder:


99351110

41497520

97108768

97670788

938165555

91702439

Vara:

95207873
92095264

Kontaktperson i NITOs sekretariat:

Ole Jacob Støle