Gå til innhold
Organisasjon

Tariffutvalgene

Hovedstyret oppretter tariffutvalg (tidligere kalt sentrale forhandlingsutvalg) for de områder hvor NITO har inngått eller er i ferd med å inngå sentrale tariffavtaler med landsdekkende arbeidsgiverorganisasjoner.

Tariffutvalgenes oppgaver er rettet mot sentrale forhandlinger, konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser. Det er Hovedstyret som utpeker tariffuvalgene basert på nominasjon fra de sentrale tariffkonferansene.

De jobber også med tillitsvalgtopplæring og OU-midler, samt råd og koordineringsoppgaver for Hovedstyret og sekretariatet. For å sikre felles informasjon og opplæring i NITOs lønnspolitikk, har de også ansvar for å utarbeide felles informasjon/program som skal benyttes på de lokale tariffkonferansene i tillegg til lokale tilpasninger.

Tariffutvalgene ble valgt på de sentrale tariffkonferansene 14.-15. mars 2018. 

 
NITO Kommune 

Leder:
 


95330969

 

92047686

99506770

 

98211737

46935461

92417480

Vara:

 

90361706

48114407

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Ingar Otto Drågen

 

 

 
NITO KS Energi 

Leder:

 
91827245 

  

95288430

91397579

Vara:

 


99287119
90893288

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Per Ole Hansen

 

 

 
NITO Privat 

Leder:


91152544

 

48244418

41677826

90039390

91604600

90881339

47257819

Vara:92048425
91806658
97512132

Kontaktperson i NITOs sekretariat:

 

 

 
NITO Stat 

Leder:


90972688

91758068

98000018

41639808

95218147

95286982

Vara:

 

90890164

Kontaktperson i NITOs sekretariat: 
Knut Aarbakke

 

 

 
NITO Spekter 

Leder:


99351110

41497520

90981960

97670788

41363323

91702439

Vara område 1 - 9:

Vara område 10 + 4:


97108768

91846016

Kontaktperson i NITOs sekretariat:

Kine (Anne Katrine) Eide

 
Publisert: Sist oppdatert: