Gå til innhold
NITOs nye hovedstyre 2018-2021: F.v. Trond Markussen, Kjell Ola Aamodt, Tom Helmer Christoffersen, Raymond Haugli, Harald Bruland, Tuan Williams, Brynhild Asperud, Kjetil Lein, Johanne Helene Størkersen, Toril Østvold, Hanne Marit Henriksen. Foto: Aurora Hannisdal
NITOs nye hovedstyre 2018-2021: F.v. Trond Markussen, Kjell Ola Aamodt, Tom Helmer Christoffersen, Raymond Haugli, Harald Bruland, Tuan Williams, Brynhild Asperud, Kjetil Lein, Johanne Helene Størkersen, Toril Østvold, Hanne Marit Henriksen. Foto: Aurora Hannisdal
Organisasjon

NITOs hovedstyre 2018-2021

Hovedstyret består av elleve medlemmer, inkludert president og visepresident. Her får du oversikt, kontaktinformasjon, og mulighet til å laste ned høyoppløselig bilde av hver enkelt. Dette er pressebilder og er til fri bruk.

Hovedstyret er NITOs øverste politiske organ i den treårsperioden det er valgt.

Høyoppløst bilde av NITOs hovedstyre.

NITOs Hovedstyre 2018-2021

Visepresident Kjetil Lein

Last ned høyoppløselig bilde

Mobil: 95330969
Telefon arbeid: 62808000

Bli bedre kjent med Kjetil.

Hovedstyremedlemmer:

Brynhild Asperud

Last ned bilde

Mobil: 99351110
Telefon arbeid: 22934000

Bli bedre kjent med Brynhild.

Harald Bruland

Last ned høyoppløselig bilde

Mobil: 97012352
Telefon arbeid: 73559567

Tom Helmer Christoffersen

Last ned høyoppløselig bilde

Mob:91152544
Telefon arbeid: 32709314

Bli bedre kjent med Tom.

Publisert: Sist oppdatert: