Hovedstyret er NITOs øverste politiske organ i den treårsperioden det er valgt.

Høyoppløst bilde av NITOs hovedstyre.

NITOs Hovedstyre 2018-2021

Visepresident Kjetil Lein

Last ned høyoppløselig bilde

Mobil: 95330969
Telefon arbeid: 62808000

Hovedstyremedlemmer:

Tuan Williams

Høyoppløst bilde av Tuan Willams

Tlf.: 98000018 

Brynhild Asperud

Last ned bilde

Mobil: 99351110
Telefon arbeid: 22934000

Hanne Marit Henriksen

Last ned høyoppløselig bilde

Mob:97141768

Kjell Ola Aamodt

Last ned høyoppløselig bilde

Mobil: 92417480 

Harald Bruland

Last ned høyoppløselig bilde

Mobil: 97012352
Telefon arbeid: 73559567

Tom Helmer Christoffersen

Last ned høyoppløselig bilde

Mob:91152544
Telefon arbeid: 32709314

Johanne Størkersen

Last ned høyoppløselig bilde

Mob: 92429989
Telefon arbeid: 77689699

Toril Østvold

Last ned høyoppløselig bilde

Mobil: 41270911