Følgende personer er valgt inn i NITOs internrevisjon for perioden 2018-2021

 • Trude Bjørkaas, NITO Hordaland (medlem)
 • Håkon Eidesen, NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland (medlem)
 • Jeanette Rasmussen, NITO Hordaland (medlem)
 • Trude Skogesal, NITO Hordaland (medlem)
 • Freddy Thorsen, Oslo og Akershus (varamedlem)

Retningslinjer for NITOs internrevisjon 

 1. Er kongressens kontrollorgan, er kun ansvarlig overfor kongressen og skal være medlemmenes garanti for at organisasjonens midler anvendes på en hensiktsmessig måte for å nå kongressens mål.

 2. Har til hovedoppgave å kontrollere hovedstyrets og avdelingenes oppfølging av kongressens og ledermøtets vedtak.

 3. Skal fortløpende få tilsendt hovedstyrets og avdelingenes vedtak.

 4. Skal ha adgang til alle dokumenter de måtte ønske for å kunne gjennomføre sine kontrolltiltak.

 5. Skal ta eventuelle avvik mellom organisasjonens disponeringer og vedtatte lover eller vedtak opp med hovedstyret snarest.

 6. Skal ta eventuelle avvik mellom avdelingens disponeringer og vedtatte lover eller vedtak opp med avdelingens styre snarest.

 7. Internrevisjonens beretning sendes avdelingene sammen med årsberetning og regnskap.