Gå til innhold
Organisasjon

Kongressen

NITOs høyeste organ er kongressen som holdes hvert tredje år, neste gang i oktober 2018

Hvem møter på Kongressen?

Her møtes representanter fra de lokale NITO-avdelingene. Vil du være med å påvirke kongressen, møter du på årsmøtet i din lokale avdeling og spiller inn saker der.

Hva skjer på kongressen?

Kongressen tar opp overordnede politiske saker som angår medlemmene. Her vedtas strategier, og kongressen tar viktige veivalg for NITO. 

Hovedstyret velges på kongressen, og det er de som leder NITO i kongressperioden på 3 år. Det er også kongressen som vedtar og endrer lov for NITO.

NITO-kongressen 2015

Forrige NITO-kongress ble avholdt 22.-25. oktober 2015 på Fornebu, og alle detaljer om denne finner du på NITO Kongressen sin egen nettside.

Publisert: Sist oppdatert: