Gå til innhold
Organisasjon

NITO søker prosjektmedarbeider i Samfunnspolitisk avdeling

Om stillingen

NITO ønsker en prosjektmedarbeider som vil jobbe med to prosjekter:

  1. Kartlegging kompetanse- og oppgavebehov for ingeniører i sykehusene, og samtidig sikre smidig overgang for arbeidssøkende til sykehus. Det er fortsatt mange ledige ingeniører og vi tror at det er behov for disse i sykehusene. Dette skal munne ut i modeller/ eksempler på hvordan verdifull kompetanse blant ingeniører kan brukes til å skape mer innovasjon og digitalisering for pasientene.
  2. Rekruttering av jenter til realfag i samarbeid med NHO: Prosjektet «Jenter og teknologi» er støtter av Barne- og likestillingsdepartementet. Gjennom samarbeid med flere aktører blir det arrangert årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi.

Vi søker en skrivefør person, som har erfaring fra prosjektarbeid, og som har høy arbeidskapasitet.

Det vil bli noe reisevirksomhet i Norge i oktober til desember. Vi ønsker en person snarest, og kan tilby gode arbeidsbetingelser og inspirerende arbeidsmiljø.

Stillingens varighet er foreløpig ut året, med muligheter for noe videreføring. Stillingsprosenten utgjør ca. 80%.

For spørsmål, ta kontakt med leder for Samfunnspolitisk direktør, Anne Cathrine Berger på tlf 41474087

Søknadsfrist: Snarest
Søknad sendes til:

Publisert: Sist oppdatert: